SBBI

SBBI

Home » Woordenboek » SBBI
8.5

Betekenis SBBI

Logo Belastingdienst

Een SBBI is een Sociaal Belang Behartigende Instelling. Het is net als de ANBI een status die de Belastingdienst toekent. Een stichting of vereniging met deze status is vrijgesteld van schenkbelasting op giften van donateurs en ook van erfbelasting.
Belangrijkste eis aan een dergelijke vereniging of stichting is dat ze een sociaal doel dient en dat het bestuur niet meer dan een onkostenvergoeding ontvangt.

Je hoeft deze SBBI status niet vooraf aan te vragen. Je geeft het aan bij de aangifte van de schenkbelasting.

Lees alle eisen op de site van De Belastingdienst

  -   Het meervoud van SBBI is Sociaal Belang Behartigende Instellingen