Hoe lang samenwonen voor vrijstelling voor erfbelasting?

Hoe lang samenwonen voor vrijstelling voor erfbelasting?

Home » Hoe lang samenwonen voor vrijstelling voor erfbelasting?
8.6
Hoe lang samenwonen voor de vrijstelling erfbelasting?

Je moet een samenlevingscontract hebben dat minstens zes maanden geleden door de notaris is opgesteld. Dan heb je als samenwoner dezelfde vrijstelling als een gehuwde. Zonder notarieel samenlevingscontract moet je minimaal vijf jaar samenwonen om in aanmerking te komen voor de vrijstelling.

Samenwonen en de vrijstelling erfbelasting?

Onder bepaalde voorwaarden kun je vrijstelling krijgen voor de erfbelasting als jouw ongehuwde partner komt te overlijden. Die vrijstelling kan net zo hoog zijn als voor gehuwden, en is bijna € 800.000,- (in 2024).

Je moet twee situaties onderscheiden: jullie hebben een samenlevingscontract, of jullie hebben geen samenlevingscontract.

Voorwaarden voor vrijstelling

Je hebt niet direct recht op de vrijstelling als er een samenlevingscontract is. Het samenlevingscontract moet minstens 6 maanden voor het overlijden van de partner bij de notaris zijn gemaakt en ondertekend. Formeel zijn er dan nog andere eisen, maar die stellen wij ook al om bij ons een samenlevingscontract te kunnen maken (meerderjarig, geen familie en wonen op hetzelfde adres).

Vrijstelling zonder samenlevingscontract

Stel je hebt geen samenlevingscontract gemaakt. Ook dan kun je in aanmerking komen voor de vrijstelling. Je moet dan samen minstens 5 jaar op hetzelfde woonadres zijn ingeschreven.

samenwonen

Hoogte van vrijstelling

Als aan alle voorwaarden zijn voldaan, kent de Belastingdienst een vrijstelling toe. De hoogte van de vrijstelling wordt jaarlijks per 1 januari aangepast en gepubliceerd in de tarieven vrijstelling en erfbelasting op onze website.

Haast

Het kan zijn dat jullie haast hebben, omdat het overlijden binnen afzienbare tijd kan plaatsvinden. In dat geval kun je kiezen om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Je hebt direct recht op de vrijstelling en er is geen wachttijd.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Samenlevingscontract