Hoe lang samenwonen voor vrijstelling voor erfbelasting?

Hoe lang moet je samenwonen om vrijstelling voor erfbelasting te krijgen? Onder bepaalde voorwaarden kan je vrijstelling krijgen voor de erfbelasting als jouw ongehuwde partner komt te overlijden. Die vrijstelling kan net zo hoog zijn als voor gehuwden, en is dan meer dan € 600.000.
Je moet twee situaties onderscheiden, jullie hebben een samenlevingscontract, of jullie hebben geen contract

Voorwaarden voor vrijstelling

Je hebt direct recht op de vrijstelling als er een samenlevingscontract is. Ook moet het samenlevingscontract minstens 6 maanden voor het overlijden van de partner bij de notaris zijn gemaakt. Formeel zijn er dan nog andere eisen, maar die stellen wij ook al om bij ons een samenlevingscontract te kunnen maken (meerderjarig, geen familie en wonen op hetzelfde adres).

Vrijstelling zonder samenlevingscontract

Stel je hebt geen samenlevingscontract gemaakt. Ook dan kan je in aanmerking komen voor de vrijstelling. Je moet dan samen minstens 5 jaar op hetzelfde woonadres in de gemeentelijke basisadministratie zijn ingeschreven.

Hoogte van vrijstelling

Als aan alle voorwaarden zijn voldaan, kent De Belastingdienst een vrijstelling toe. De hoogte van de vrijstelling wordt jaarlijks per 1 januari aangepast en gepubliceerd in de tarieven vrijstelling en erfbelasting op onze website.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Is je vraag niet voldoende beantwoord?

Stel je vraag