Dossier pleegkind: erfenis en pleegkind

Dossier pleegkind: erfenis en pleegkind

Home » Dossier pleegkind: erfenis en pleegkind
8.6
Hoe zit het fiscaal met het nalaten aan een pleegkind?

Je kan (een deel van) jouw erfenis nalaten aan jouw pleegkind. Dit moet je dan vastleggen in een testament. Om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling voor kinderen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Dossier pleegkind: erfenis en pleegkind

Hoe zit dat fiscaal met het nalaten aan een pleegkind? Hoe is de verhouding erfenis en pleegkind? Om een pleegkind tot jouw erfgenaam te maken moet je het opnemen in een testament. Uitsluitend pleegkinderen die zijn opgenomen in een testament zijn erfgenaam en worden behandeld als een kind. De algemene regel is dus dat een pleegkind geen erfgenaam is van de pleegouder.

Daarnaast is er dan de eventuele fiscale vrijstelling van de erfbelasting voor een pleegkind. De biologische kinderen hebben recht op een forse vrijstelling van iets meer dan € 21.000 tegenover de anderen van iets meer dan € 2.200.

Wanneer ben je fiscaal een pleegkind?

Voor de erfbelasting kan je worden behandeld als een pleegkind met de vrijstellingen van een eigen kind. Je moet dan als pleegkind aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. vóór jouw 21e verjaardag minimaal 5 jaar uitsluitend door de schenker (en zijn of haar echtgenoot of echtgenote) onderhouden en opgevoed;
  2. ben je voor je 21e getrouwd? Dan moet je voor de huwelijksdatum minstens 5 jaar uitsluitend door de schenker (en zijn of haar echtgenoot of echtgenote) zijn onderhouden en opgevoed.

    Lees meer over Pleegkind