Pleegkind

Home ยป Pleegkind
8.6

Een pleegkind is een kind dat geen eigen kind is, maar wel tot het gezin behoort en dat men opvoedt en onderhoudt als een eigen kind. Juridisch is er een onderscheid met adoptie. Een pleegkind houdt de band met de biologische ouders. Hierdoor is jouw pleegkind juridisch gezien niet jouw erfgenaam.

Dossier pleegkind: schenken aan pleegkind

Kan ik schenken aan mijn pleegkind? En hoe zit dat fiscaal? Ja, je kunt schenken aan jouw pleegkind. Als je gebruik wilt maken van de verruimde vrijstelling voor kinderen moet je aan een aantal eisen voldoen. Dossier pleegkind: schenken aan...

Lees meer

Dossier pleegkind: erfgenamen van pleegkind

Wie zijn de erfgenamen van een pleegkind? In beginsel zijn de partner en kinderen erfgenaam. Zijn die er niet dan zijn volgens de wettelijke verdeling de (juridische) ouders, broers en zussen erfgenaam. Dit geldt ook als geen contact meer is met de...

Lees meer

Dossier pleegkind: erfenis en pleegkind

Hoe zit het fiscaal met het nalaten aan een pleegkind? Je kan (een deel van) jouw erfenis nalaten aan jouw pleegkind. Dit moet je dan vastleggen in een testament. Om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling voor kinderen moet je aan een aantal...

Lees meer