Dossier pleegkind: erfgenamen van pleegkind

Dossier pleegkind: erfgenamen van pleegkind

Home ยป Dossier pleegkind: erfgenamen van pleegkind
8.5
Wie zijn de erfgenamen van een pleegkind?

In beginsel zijn de partner en kinderen erfgenaam. Zijn die er niet dan zijn volgens de wettelijke verdeling de (juridische) ouders, broers en zussen erfgenaam. Dit geldt ook als geen contact meer is met de ouders.

Wie zijn eigenlijk de erfgenamen van pleegkind?

Ondertekenen

Wil een pleegouder een pleegkind als erfgenaam benoemen? Dan zal de pleegouder een testament moeten opstellen. Dit geldt ook andersom. Dus als het pleegkind de pleegouder als erfgenaam wil benoemen zal het pleegkind een testament moeten opstellen. Dit is namelijk niet in de wet geregeld. Op grond van het wettelijke erfrecht zijn pleegouder en pleegkind geen erfgenaam van elkaar.

Datzelfde geldt voor pleegbroers en pleegzussen. Ook zij zijn wettelijk gezien geen erfgenamen van het pleegkind.

Onverwachte erfenis biologische ouders

Als het pleegkind geen testament heeft opgesteld geldt het wettelijke erfrecht. Dat houdt in dat de partner en kinderen de erfgenamen zijn. Zijn die er niet? Dan zijn de (juridische of biologische) ouders en broers en zussen van het pleegkind erfgenaam. Hoe vreemd dat ook mag klinken. Het geldt dus zelfs als die ouders permanent een OTS (onder toezichtstelling) voor hun kind hadden.

Om iemand anders aan te wijzen zal je een testament moeten opstellen.

Fiscaal

Fiscaal gezien zijn de pleegouders geen eerstelijns verwanten van het pleegkind. Dat wil zeggen dat zij ook met een testament in de categorie overige erfgenamen zullen vallen. Zij hebben de laagste vrijstelling en betalen relatief een hoog tarief aan erfbelasting. Andersom, dus van pleegouder naar pleegkind zijn er wel mogelijkheden om in het lage tarief te komen.

Lees ook: erfenis en pleegkind. Dit bericht gaat over pleegouders die hun pleegkind als erfgenaam willen benoemen.

    Lees meer over Pleegkind