Dossier pleegkind: schenken aan pleegkind

Dossier pleegkind: schenken aan pleegkind

Home » Dossier pleegkind: schenken aan pleegkind
8.4
Kan ik schenken aan mijn pleegkind? En hoe zit dat fiscaal?

Ja, je kan schenken aan jouw pleegkind. Als je gebruik wilt maken van de verruimde vrijstelling voor kinderen moet je aan een aantal eisen voldoen.

Dossier pleegkind: schenken aan pleegkind

Hoe zit dat fiscaal met schenken aan pleegkind? Als je lang voor een pleegkind zorgt dan krijg je als pleegouder fiscaal dezelfde positie als voor je eigen kinderen. Dat wil zeggen dat pleegkinderen dan ook in aanmerking komen voor de verruimde vrijstelling die er bestaat voor schenken aan kinderen. Het is misschien verwarrend, maar als je op de site van De Belastingdienst iets leest over een pleegkind, dan bedoelen ze een pleegkind dat voldoet aan de eisen hieronder.

Zolang je niet aan de voorwaarden voldoet ben je “niets” van je pleegouder(s). Je valt dan voor de schenkbelasting in de tariefgroep “overige”. Het verschil is een jaarlijkse vrijstelling van iets meer dan € 3.200 of iets meer dan € 6.600. Voor de actuele tarieven kijk je in onze tarieftabel schenkbelasting. De vrijstelling wordt namelijk jaarlijks iets verhoogd.

Als je een pleegkind bent, dan kunnen je ouders ook gebruik maken van de eenmalige verhoogde vrijstelling voor het schenken aan kinderen van iets meer dan € 26.800 voor je 40ste verjaardag.

Wanneer ben je fiscaal een pleegkind?

Voor de schenkbelasting kan je worden behandeld als een pleegkind met de vrijstellingen van een eigen kind. Je moet dan als pleegkind aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. vóór jouw 21e verjaardag minimaal 5 jaar uitsluitend door de schenker (en zijn of haar echtgenoot of echtgenote) onderhouden en opgevoed;
  2. ben je voor je 21e getrouwd? Dan moet je voor de huwelijksdatum minstens 5 jaar uitsluitend door de schenker (en zijn of haar echtgenoot of echtgenote) zijn onderhouden en opgevoed.
      De periode van vijf jaar hoeft niet aaneengesloten te zijn. Weekend pleegzorg voldoet niet aan het criterium dat je bent onderhouden en opgevoed. Het onderhoudsvereiste is ingevuld in die zin dat de pleegouder(s) minimaal 40% van de onderhoudskosten voor hun rekening hebben genomen. Dit is achteraf vaak lastig aan te tonen, dus het goed bewaren van een pleegzorgcontract is in ieder geval raadzaam. Zeker voor kinderen waarvoor een pleegvergoeding wordt ontvangen zal op de een of andere manier moeten worden aangetoond dat de pleegouders die 40% voor hun rekening hebben genomen. De bewijslast hiervoor ligt bij de pleegouders.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?