Tarief en vrijstellingen schenkbelasting 2019

Tarief en vrijstellingen schenkbelasting 2019

Home » Tarief en vrijstellingen schenkbelasting 2019
8.4
Wat zijn tarieven schenkbelasting

De tarieven schenkbelasting kennen een stukje vrijstelling, dat is een bedrag dat je belastingvrij mag schenken. Dat bedrag wisselt naar gelang jouw verhouding tot de schenker. Het tarief loopt daarna van 10% tot 30%

Tarief schenkbelasting

Logo Belastingdienst

De tarieven en vrijstellingen schenkbelasting worden jaarlijks vastgesteld. Het tarief van de schenkbelasting wordt bepaald door de relatie tussen ontvanger en schenker. Per categorie zijn er bovendien algemene vrijstellingen voor de schenkbelasting en soms extra of verruimde vrijstellingen. Op de site van de Belastingdienst staan een rekenmodule waarmee je zelf exact kan uitrekenen hoeveel schenkbelasting uiteindelijk verschuldigd is. De schenkbelasting is verschuldigd door de ontvanger van de schenking.

Vrijstellingen schenkbelasting

Voor 2019 gelden de volgende vrijstellingen:

VerhoudingVrijstellingNaam vrijstelling
kind of pleegkind€ 5.428algemene vrijstelling ouder/kind
kind of pleegkind tussen de 18 en 40€ 26.040eenmalig verhoogde vrijstelling
kind of pleegkind tussen de 18 en 40€ 54.246eenmalig verhoogde vrijstelling dure studie
iedereen tussen de 18 en 40€ 102.010 te besteden aan de eigen woning (jubelton)
geen of andere relatie€ 2.173algemene vrijstelling

Schenkingen van grootouders aan kleinkinderen vallen onder de laatste categorie, namelijk “andere”. Dat geldt ook voor schenkingen aan je ouders, die vallen ook onder “andere relatie”.
De vrijstelling voor kinderen tussen de 18 en 40 gelden ook als het kind ouder is, maar de partner van het kind nog in die leeftijdsgroep valt.
Bij schenkingen door ouders moeten de bedragen bij elkaar opgeteld worden. Dat optellen is vooral belangrijk bij gescheiden ouders. De Belastingdienst kijkt namelijk voor de vrijstellingen bij de ontvanger. Dus als een kind van twee gescheiden ouders een schenking ontvangt dan moet je die optellen en dan beoordelen of je als kind onder de vrijstelling blijft.

Tarieven schenkbelasting 2019

Voor 2019 gelden de volgende belastingtarieven:
Voor schenkingen tot € 124.727

VerhoudingPercentage
kind of pleegkind10%
(achter) kleinkind18%
alle anderen30%

Voor schenkingen van € 124.727 en hoger

VerhoudingPercentage
kind of pleegkind20%
(achter) kleinkind36%
alle anderen40%

Voorbeeld schenkbelasting

De tarieven die hiervoor staan zijn schijven. Bij een schenking trek je eerst de vrijstelling af van de schenking. Het overige bedrag zoek je op in de tabel. Over schenkingen die dus onder de vrijstelling vallen hoef je geen schenkbelasting te betalen. Voor schenkingen die vallen onder gewone vrijstelling hoef je geen aangifte te doen. Maak je gebruik van een verhoogde vrijstelling dan moet je de schenking wel aangeven bij De Belastingdienst. Voor schenkingen ontvangen in 2019 doe je dat voor 1 maart 2020.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Is je vraag niet voldoende beantwoord?

Stel je vraag