Schenkservice

Home » Schenkservice
8.6

Met of zonder notaris schenken

Er zijn verschillende vormen van schenken waarbij je een notaris nodig kan hebben. Er zijn ook schenkingen waarbij je geen notaris nodig hebt, maar wel de zorgvuldigheid van een notaris zoekt. De notaris is verplicht bij de schenking op papier aan je kinderen en de schenking na overlijden. De notaris is niet verplicht bij een gewone schenking van geld en de meerjarige schenking aan een goed doel. We hebben alle mogelijkheden om te schenken aan jouw kinderen op een rijtje gezet. Datzelfde hebben we gedaan voor schenkingen aan de kleinkinderen.

Maak elke schenking snel perfect via de schenkservice van DoeHetZelfNotaris.

schenkservice

Schenken van geld

Je kunt aan iedereen geld weg geven. Afhankelijk van jouw verhouding tot de ontvanger van de schenking is er mogelijk schenkbelasting verschuldigd. Je hoeft voor deze schenkingen niet naar de notaris. Dat wil niet zeggen dat je niets op papier moet zetten. Maak snel en eenvoudig een schenkingsovereenkomst voor geld.

Schenken met verruimde vrijstelling

Bij schenken is er boven een bepaalde drempel schenkbelasting verschuldigd. Bij een schenking onder die vrijstelling is geen schenkbelasting verschuldigd. Er bestaan naast de algemene vrijstellingen ook eenmalige verhoogde vrijstellingen. Wil je daar gebruik van maken? Dan maak je een overeenkomst per ontvanger, met de bepalingen die gelden door de vrijstelling.

Schenken op papier

Geld schenken aan jouw kinderen, terwijl je niet beschikt over de contante middelen, kan. Je maakt dan een schenking op papier. De Belastingdienst stelt in dat geval als eis dat je een akte maakt bij een notaris.
Als je een schenking op papier doet, dan hoef je niet direct het geld te hebben. Wel beschouwt de Belastingdienst de datum van de akte als de datum van de schenking. Je moet dan dus wel schenkbelasting betalen.
De service gaat er vanuit dat je alle kinderen een gelijk bedrag schenkt.

Repeterende schenking op papier

Je kunt in één keer meerdere schenkingen op papier doen. Je hoeft dan maar één keer naar de notaris om een akte op te stellen. In de akte schenk je voor meerdere jaren. Bijvoorbeeld voor het jaar 2024, 2025 en 2026. Voordeel is dat je maar één keer naar de notaris hoeft. Houdt er wel rekening mee dat je jaarlijks rente moet betalen. Hoe meer je schenkt, hoe meer rente je gaat betalen.

Schenken na overlijden

Naast jouw erfgenamen kun je ook nalaten aan andere mensen of organisaties. Je kunt bijvoorbeeld een geldbedrag of goederen nalaten aan een buurvrouw of een goed doel. Juridisch geef je dit vorm in de vorm van legaat. Een legaat maak je als onderdeel van een testament of je maakt een los legaat. Dan komt dat aanvullend legaat naast het wettelijk erfrecht of naast een bestaand testament.

Periodiek schenken aan goed doel

ANBI Logo

Door een schenking vast te leggen voor minimaal vijf jaar heb je extra aftrekmogelijkheden. Een periodieke gift aan een ANBI stichting (goed doel) is namelijk altijd aftrekbaar. Dit in tegenstelling tot een normale gift die slechts aftrekbaar is als je meer dan 1% van jouw drempelinkomen schenkt. Voorwaarde is dat je een dergelijke periodieke gift vastlegt in een overeenkomst. Het model van die overeenkomst dat je hier kunt maken bevat een groot aantal bepalingen die jou als schenker extra beschermen. De overeenkomst kan onderhands opgesteld en hoeft dus niet bij de notaris ondertekend te worden.