Schenken aan een kleinkind in 2023

Home » Schenkservice » Schenken aan een kleinkind in 2023
8.4
Kan ik schenken aan mijn kleinkind?

Ja, dat kan. Onder een bepaald bedrag kun je belastingvrij schenken aan je kleinkinderen. Als je boven dit bedrag schenkt betaal je schenkbelasting.

Schenken aan je kleinkind

Grootouders willen wel schenken aan een kleinkind. Bij voorkeur gaat het om belastingvrij schenken aan de kleinkinderen. Er zijn verschillende mogelijkheden om te schenken en daarbij tegelijk belasting te besparen.
Je hebt de volgende mogelijkheden:
→ Geld schenken aan je kleinkind
→ Schenken op papier
→ Eenmalig extra schenken
→ Kleinkindlegaat

Kaviaarbrug

Verkleinen vermogen Box 3

Door te schenken verlaag je het vermogen in box 3. Dat is bij iedere vorm van schenking, zowel in contanten als bij schenken op papier. Door een verlaging van het vermogen in Box 3 betaal je minder belasting.
Bij de ontvanger van de schenking is het geld geen inkomen. Het is wel vermogen. Dat kan betekenen dat de ontvanger boven de vrijstelling in Box 3 uitkomt en dan belasting moet gaan betalen. Het kan ook betekenen dan de ontvanger niet langer in aanmerking komt voor bepaalde fiscale toeslagen, omdat die een vermogenstoets hebben. Houd hier rekening mee voordat je een schenking doet.

Verkleinen erfenis

Door te schenken bij leven houd je minder vermogen over. Dat betekent dat de erfenis kleiner wordt. Dat kan fiscaal voordelig zijn. Kinderen hebben in Nederland een niet zo hoge vrijstelling van erfbelasting, dat is € 22.918 (in 2023). Over wat ze meer erven moeten ze belasting betalen. Als je dus bij leven jaarlijks wat aan hen of de kleinkinderen belastingvrij schenkt, dan erven ze minder. Daardoor bespaar je op de erfbelasting.
Een andere oplossing om fors te besparen op de erfbelasting is met behulp van een kleinkindlegaat. Hierbij gaat een deel van de erfenis direct naar de kleinkinderen.

Geld schenken aan je kleinkind

Schenken van geld

Je mag aan je kleinkind jaarlijks belastingvrij een bedrag schenken. Kleinkinderen vallen in de laagste categorie van vrijstelling voor de schenkbelasting. Die hebben een vrijstelling van € 2.418 (in 2023). Dat bedrag geldt per kleinkind. Heb je dus veel kleinkinderen, dan kun je altijd nog in totaal een fors bedrag uit je vermogen schenken. Zeker als je dit jaarlijks doet.

Schenken op papier

Je kunt geld schenken op papier. Het is een schuldigerkenning en er verschuift geen geld. Deze vorm van schenken is goed bruikbaar als het geld vastzit in aandelen of een huis. De Belastingdienst eist wel dat je deze schenking bij een notaris opstelt. De schenking is praktisch gezien niet geschikt voor minderjarige kleinkinderen. Die kunnen de schenking niet aanvaarden, waardoor het administratief lastig wordt.

Eenmalig extra schenken

Je mag aan iedereen eenmalig maximaal € 28.947,- schenken, indien dat geld wordt gebruikt voor de eigen woning. Die schenking kan je ook aan je kleinkind doen. De ontvanger moet tussen de 18 en de 40 jaar oud zijn. Je mag ook een lager bedrag schenken. Deze extra vrijstelling biedt dus mogelijkheden om een fors bedrag over te hevelen naar volgende generaties. Bovendien weet je zeker dat het geld goed besteed wordt. Het geld moet immers aan de eigen woning worden besteed.

Kleinkindlegaat

Je kunt een deel van de erfenis een generatie over laten slaan. Je doet dat door een kleinkindlegaat op te stellen. Daarbij profiteer je optimaal van de vrijstellingen in de erfbelasting voor kinderen en kleinkinderen. Je kunt heel snel enige duizenden euro’s aan belasting besparen.

Lees meer