Mogen ouders spaarrekening kind gebruiken?

Mogen ouders spaarrekening kind gebruiken?

Home ยป Mogen ouders spaarrekening kind gebruiken?
8.6
Mogen wij als ouders het spaargeld van ons kind gebruiken?

Nee, je mag niet zomaar het spaargeld van jouw kind gebruiken. Als de spaarrekening op naam van het kind staat moet het geld worden besteed in het belang van het kind. Als de spaarrekening op naam van de ouders staat dan kunnen de ouders de bestemming van het geld veranderen.

Gebruik maken van spaarrekening kind door ouders

Het is gebruikelijk dat ouders bij de geboorte van hun kind een spaarrekening openen en daar geld op storten. Mag je als ouders het geld op die spaarrekening gebruiken, bijvoorbeeld om de eigen schulden af te lossen? Nee, dat mag niet zomaar.

Bewind

Ouders hebben het bewind over het geld van hun minderjarige kinderen. Dat betekent dat een minderjarig kind dus niet zelfstandig het geld mag besteden. Bewind wil zeggen dat de ouders het spaargeld moeten beheren in het belang van het kind. Ze kunnen het geld dus niet zomaar aan iets anders besteden waar het kind geen belang bij heeft.

spaarrekening kind

Rekening op naam van kind of ouders

Er zijn twee verschillende situaties mogelijk:

  1. de rekening staat op naam van het kind; of
  2. de rekening staat op naam van de ouders.

Als de rekening op naam van het kind staat, dan is het geld eigendom van het kind. De ouders kunnen dan het geld niet zomaar van de rekening halen. Zij moeten het geld beheren in het belang van het kind. De stortingen die zij gedaan hebben, kun je zien als schenkingen. Als de ouders het geld dus van de rekening halen en het op een eigen rekening zetten, handelen ze niet in het belang van het kind. Dan zijn ze verplicht om een schadevergoeding aan het kind te betalen.

Als de rekening op naam van de ouders staat, dan kunnen de ouders de bestemming van het geld veranderen. In deze situatie komt het hele bedrag toe aan het kind als hij of zij meerderjarig, dus 18 jaar oud, wordt. Daardoor is het op dat moment pas een schenking. Let op: beide ouders zijn slechts samen bevoegd om de rekening te beheren. Een ouder kan zelfstandig handelen als de andere ouder daar geen bezwaar tegen heeft en dus toestemming geeft. Als dat wel zo is, dan kan dat alleen gezamenlijk.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Schenken