Eigendom

Eigendom

Home » Woordenboek » Eigendom
8.5

Betekenis Eigendom

De eigendom is het meest uitstrekkende recht wat iemand op een zaak kan hebben. Een eigenaar mag zijn zaak (zonder toestemming) gebruiken, overdragen, vernietigen en nalaten aan erfgenamen. Zowel een natuurlijke persoon (mensen) als rechtspersonen (organisaties) kunnen een zaak in eigendom hebben. Zie ook bezit en gemeenschap.

Het eigendomsrecht kan door de wet worden beperkt. Zo mag een eigenaar geen hinder veroorzaken of anderen schade toebrengen met zijn eigendom.
Het kan ook beperkt worden doordat de eigenaar dat zelf doet, bijvoorbeeld met een hypotheek of erfpacht, dat heet een beperkt recht.

  -   Het meervoud van Eigendom is eigendommen

Lees meer over Eigendom op Wikipedia