Eigendom

Eigendom

Home » Woordenboek » Eigendom
8.6

Wat is een eigendom?

De eigendom is het meest uitstrekkende recht wat iemand op een zaak kan hebben. Een eigenaar mag zijn zaak (zonder toestemming) gebruiken, overdragen, vernietigen en nalaten aan erfgenamen. Zowel een natuurlijke persoon (mensen) als rechtspersonen (organisaties) kunnen een zaak in eigendom hebben. Zie ook bezit en gemeenschap.

Het eigendomsrecht kan door de wet zijn beperkt. Zo mag een eigenaar geen hinder veroorzaken of anderen schade toebrengen met zijn eigendom.

Recht of Wet

Het eigendom kan ook beperkt zijn doordat de eigenaar dat zelf doet. Bijvoorbeeld met een hypotheek of erfpacht. Dat heet een beperkt recht.

  • Het meervoud van eigendom is eigendommen

De formele regeling hiervoor vind je in artikel 5:1 Burgerlijk Wetboek.


Lees meer over Eigendom op Wikipedia