Beperkt recht

Beperkt recht

Home » Woordenboek » Beperkt recht
8.5

Wat is het beperkt recht?

Het beperkt recht is een recht dat rust op een ander recht. Denk bijvoorbeeld aan een hypotheek op een woning of een recht van erfdienstbaarheid (overpad) op een erf. Het heet een beperkt recht, omdat de eigenaar van het recht waarop het rust is beperkt door dat recht. De eigenaar moet het beperkende recht namelijk respecteren.

Recht of Wet

De beperkte rechten zijn:

Beperkte rechten moeten via de notaris met een notariële akte worden gevestigd. In die akte kun je allerlei afspraken opnemen over het gebruik van het beperkt recht. Je kan dus, binnen de grenzen van de wet, specifiek afspreken hoe ver het beperkt recht gaat.

De beperkte rechten moeten ingeschreven in het Kadaster. Op die manier kunnen potentiële kopers van bijvoorbeeld een stuk grond of woning zien of er en welke beperkte rechten er op rusten. Het is belangrijk om dat vóór de koop te weten, omdat bij de koop van dat stuk grond of die woning het beperkt recht namelijk op die zaak blijft rusten. Met andere woorden gaat een beperkt recht bij overdracht van het recht waarop het rust mee over.

  • Het meervoud van beperkt recht is beperkte rechten

Lees meer over Beperkt recht op Wikipedia

.