Opstalrecht

Opstalrecht

Home » Woordenboek » Opstalrecht
8.6

Wat is het opstalrecht?

Te koop

Het opstalrecht is het recht om in, op of boven een onroerende zaak (bijvoorbeeld een stuk grond) van iemand anders gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben. Ook wel recht van opstal. Het gebouw of ander bouwwerk dat op andermans grond staat, wordt het opstal genoemd. De eigenaar van het opstal is de opstaller. Het opstalrecht moet gevestigd met een akte van vestiging.

Met een opstalrecht kan je bijvoorbeeld eigenaar zijn van een woning op andermans grond. Zonder dat recht zou die woning door natrekking namelijk eigendom worden van de grondeigenaar.

  • Het meervoud van opstalrecht is opstalrechten

Lees meer over Opstalrecht op Wikipedia

.