Erfpacht

Erfpacht

Home » Woordenboek » Erfpacht
8.5

Wat is een erfpacht?

Erfpacht is het recht van iemand om gebruik te maken van een stuk grond (en de daarop staande bebouwing) terwijl dat niet zijn eigendom is. De gebruiker van de grond noem je de erfpachter. De vergoeding die de erfpachter betaalt noem je canon.

De grond blijft eigendom van de erfverpachter. Een recht van erfpacht moet via de notaris worden gevestigd. Dat heet dan een erfpachtakte. In de akte kunnen erfpachtvoorwaarden worden opgenomen. Erfpacht is een zakelijk recht en wel een zogeheten beperkt recht.

  • Het meervoud van erfpacht is erfpachten

Lees meer over Erfpacht op Wikipedia