Canon

Canon

Home » Woordenboek » Canon
8.6

Wat is een canon?

geld

De canon is het geldbedrag dat iemand (de erfpachter) moet betalen voor het gebruiken van een stuk grond dat niet van hem is, de erfpacht.

Dit recht en de betaling zijn  opgenomen in de notariële (erfpacht)akte. De canon kan jaarlijks verschuldigd zijn of ook in één keer zijn afgekocht.

  • Het meervoud van canon is canons

Lees meer over Canon op Wikipedia

.