Erfdienstbaarheid

Erfdienstbaarheid

Home » Woordenboek » Erfdienstbaarheid
8.6

Wat is een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid is een beperkt recht dat je hebt op een zaak van iemand anders. Bijvoorbeeld in de vorm van een recht van overpad. Je hebt dan het recht om over een stuk grond van jouw buur te lopen. Jouw buur moet dan respecteren dat jij over zijn grond loopt.

Voor het vestigen van een recht van dit recht moet je bij de notaris een notariële akte laten maken. Die vestigingsakte moet vervolgens worden ingeschreven in het Kadaster.

Daarnaast kan een erfdienstbaarheid door verjaring ontstaan. Dat kan bijvoorbeeld als door een fout de akte nooit is ingeschreven in het Kadaster en je tien jaar lang gebruik hebt gemaakt van de grond.

Als je jouw grond (met woning) verkoopt, dan gaat het recht mee over. De nieuwe eigenaar heeft dan ook het recht van erfdienstbaarheid. Dit geldt ook als jouw buur zijn of haar grond verkoopt. De nieuwe eigenaar moet jouw oorspronkelijke recht dan ook respecteren. Erfdienstbaarheid is een zogenaamd zakelijk recht.

  • Het meervoud van erfdienstbaarheid is erfdienstbaarheden

Lees meer over Erfdienstbaarheid op Wikipedia