Akte van verkrijgende verjaring

Home » Wonen » Akte van verkrijgende verjaring
8.5
de goedkoopste notaris

Verkrijgende verjaring

In een akte van verjaring stelt de notaris vast dat je eigenaar bent geworden van bijvoorbeeld een stuk grond (kavel of perceel) dat jij jaren te goeder trouw in gebruik hebt gehad. Je noemt dat verkrijgende verjaring.

Waarom een akte van verjaring?

Als je meent dat je door verloop van tijd (verjaring) eigenaar bent geworden van een zaak, dan kun je voor de zekerheid een akte van verjaring laten opstellen door de notaris. Dat kan bijvoorbeeld wanneer je eigenaar bent geworden van een stuk grond dat eerst van de gemeente was.

codicil

In de akte van verjaring staat welk registergoed je door verjaring hebt verkregen, wie de vorige eigenaar was, de bewijsstukken voor verjaring en of de verjaring wel/niet wordt betwist.

De notaris schrijft deze akte (ook wel verklaring van verjaring) in bij het Kadaster. Hierdoor is dan voor iedereen duidelijk wie de (huidige) eigenaar van de zaak is. In het Kadaster zal de zaak namelijk op jouw naam komen te staan. Hiermee voorkom je problemen als je bijvoorbeeld later jouw perceel met stuk grond dat je door verjaring hebt gekregen, wil verkopen.

Geen akte van verjaring nodig

Een akte van verjaring is niet verplicht om eigenaar te worden door verjaring. Het kan echter wel als bewijsmiddel worden gebruikt als de vorige eigenaar zegt nog steeds eigenaar te zijn. Een alternatief is een procedure bij de rechter waarin je vordert dat de rechter vaststelt dat je eigenaar bent geworden door verjaring.

Bewijs van verjaring

Als je een akte van verjaring wil laten inschrijven, dan moet je bewijs voor die verjaring hebben en overhandigen aan de notaris. De notaris beoordeelt dan of je inderdaad door verjaring eigenaar bent geworden. Als de notaris onvoldoende is overtuigd van jouw eigendomsrecht, zal dat in de akte worden opgenomen.

Dat heeft tot gevolg dat de akte slechts wordt ingeschreven in het register van voorlopige aantekeningen. In dat geval kan inschrijving van de akte alleen op bevel van de rechter plaatsvinden.
Als de akte wel wordt ingeschreven, maar onvoldoende is onderbouwd met bewijs, dan zal de echte eigenaar (aan de rechter) kunnen eisen dat jouw akte wordt uitgeschreven uit het Kadaster.

Let er dus op dat je voldoende bewijs hebt om de notaris te kunnen overtuigen dat je door verjaring eigenaar bent geworden.