Betekenis Akte van verjaring

De akte van verjaring is de notariële akte waarin de notaris verklaart dat je van mening bent dat je door verjaring eigenaar bent geworden van een registergoed. Ook wel verklaring van verjaring.

In de akte van verjaring staat:

  • Welk registergoed door verjaring is verkregen (bijvoorbeeld een stukje grond dat eerst van de gemeente was)
  • Tegen wie de verjaring werkt (dus wie de vorige eigenaar van de grond was)
  • Welke feiten tot verjaring hebben geleid (zo is bezit vereist)
  • Of de verjaring wel/niet wordt betwist

Als je door verjaring eigenaar bent geworden dan kan je dat vastleggen door de akte van verjaring in te laten schrijven in het Kadaster. Je hebt daarvoor wel bewijs van verjaring nodig en de notaris zal de akte ook voorleggen aan degene die in het Kadaster staat aangegeven als eigenaar. Als diegene niet akkoord gaat, dan moet je genoeg bewijs hebben om de notaris te overtuigen dat je door verjaring eigenaar bent geworden.

Let op: de inschrijving van de akte van verjaring heeft alleen tot gevolg dat het openbaar is geworden dat je zegt eigenaar te zijn van iets. In het Kadaster zal het stuk namelijk op jouw naam komen te staan. Het betekent dus niet dat je daarmee dus ook echt door verjaring eigenaar bent geworden.

  -   Meervoud van Akte van verjaring: aktes van verjaring

Lees meer over Akte van verjaring op Wikipedia

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Verkrijgende verjaring aanvragen
Verkrijgende verjaring aanvragen