Betekenis Kadaster

kadasterHet kadaster is een overheidsorganisatie waar alle registergoederen staan geregistreerd. Van alle kavels, percelen, appartementen, huizen, gebouwen in Nederland staat de belangrijkste gegevens vermeld. Wat de afmeting is van een perceel, wie de eigenaar is, of er een hypotheek op rust. Het kadaster is een openbaar register, tegen vergoeding kan iedereen gegevens inzien.

Alleen notaris kan wijzigen

De notaris kan aktes inschrijven bij het kadaster, hij kan ook aktes doorhalen of wijzigen. De notaris schrijft bijvoorbeeld de hypotheekakte in, de transportakte, het doorhalen van de hypotheekakte, of de akte van verkrijgende verjaring. Ook een Verklaring van Erfrecht kan ingeschreven worden. Daardoor staan dan de erfgenamen als eigenaar genoteerd.
Je kan meer lezen op de site van het kadaster.. Of je kan meer lezen op over op Wikipedia.

  -   Meervoud van Kadaster: kadasters

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Hypotheek oversluiten
Hypotheek doorhalen
Hypotheek oversluiten
Hypotheek doorhalen
Strook grond verkopen
Regel je transportakte
Vraag een Verklaring van Erfrecht aan
Verkrijgende verjaring aanvragen