Kadaster

Kadaster

Home » Woordenboek » Kadaster
8.5

Betekenis Kadaster

kadaster

Het kadaster is een overheidsorganisatie waar alle registergoederen staan geregistreerd. Van alle kavels, percelen, appartementen, huizen, gebouwen in Nederland staat de belangrijkste gegevens vermeld. Wat de afmeting is van een perceel, wie de eigenaar is, of er een hypotheek op rust. Alle objecten hebben een uniek kadastraal nummer, dat in de aktes in gebruik is. Het kadaster is een openbaar register, tegen vergoeding kan iedereen gegevens inzien.

Alleen notaris kan wijzigen

Alleen de notaris kan aktes inschrijven bij het kadaster, hij kan ook aktes doorhalen of wijzigen. De notaris schrijft bijvoorbeeld de hypotheekakte in, de transportakte, het doorhalen van de hypotheekakte, of de akte van verkrijgende verjaring. Ook een Verklaring van Erfrecht kan ingeschreven worden. Daardoor staan dan de erfgenamen als eigenaar genoteerd.
Je kan meer lezen op de site van het kadaster.

  -   Het meervoud van Kadaster is kadasters

Lees meer over Kadaster op Wikipedia