Kavel

Kavel

Home » Woordenboek » Kavel
8.6

Wat is een kavel?

De kavel is een stuk grond dat je voor een bepaald doeleinde gebruikt. Bijvoorbeeld een bouwkavel (voor huizen of bedrijfspanden) of landbouwkavel. Je kunt een kavel meestal herkennen aan omheining, bebouwing of afrastering van het stuk grond. In het kadaster staat vastgelegd wat de omvang is van een bepaalde kavel. In het kadaster staan de juridische grenzen. Door verjaring kan echter het zijn dat het kadaster niet meer de daadwerkelijke situatie weergeeft.

Een kavel is niet hetzelfde als een perceel. Zo kan een kavel uit meerdere percelen bestaan. Die percelen kunnen ieder afzonderlijk worden bezwaard met beperkte rechten, zoals een hypotheek of erfdienstbaarheid.

  • Het meervoud van kavel is kavels

Lees meer over Kavel op Wikipedia

.