Verkrijgende verjaring

Verkrijgende verjaring

Home » Woordenboek » Verkrijgende verjaring
8.6

Wat betekent verkrijgende verjaring?

Verkrijgende verjaring is het eigenaar worden van een zaak door die zaak voor een bepaalde tijd te bezitten of te gebruiken (terwijl je eigenlijk geen eigenaar was).

Roerende zaken (zoals een fiets of auto) verkrijg je na drie jaar bezit. Andere zaken, zoals registergoederen (zoals aan een stuk grond) verkrijg je na tien jaar bezit. Je verkrijgt dan het eigendomsrecht.

Hiervoor moet je wel bezitter te goeder trouw zijn. Je koopt een huis, waarbij je mag veronderstellen dat de ernaast gelegen strook grond ook jouw eigendom is geworden. Na tien jaar bezit wordt die strook grond ook jouw eigendom. Dit komt overigens niet snel voor, omdat de notaris bij de eigendomsoverdracht onderzoek zal doen in het Kadaster. Je kan aannemen dat de eigendom van de grond daar juist in staat vermeld. Gebruik je grond terwijl je weet dat dit niet van jou is, dan noem je dat oneigenlijk gebruik

Het kan wel voorkomen als een recht van overpad per ongeluk niet is ingeschreven in het Kadaster. Dan word je na tien jaar alsnog eigenaar van het recht van overpad, ook al was die nooit ingeschreven.

Om de verjaring officieel te maken, kun je een akte van verjaring laten opmaken bij de notaris. Als die akte wordt ingeschreven in het Kadaster, dan staat de zaak (het registergoed) op jouw naam.

  • Het meervoud van verkrijgende verjaring is verkrijgende verjaringen

Lees meer over Verkrijgende verjaring op Wikipedia

.