Recherche

Recherche

Home » Woordenboek » Recherche
8.6

Wat is een recherche?

De recherche is het onderzoek dat de notaris doet in de openbare registers van het Kadaster voordat de notariële akte wordt gemaakt. De notaris is wettelijk verplicht om deze recherche (ook wel: onderzoeksplicht of rechercheplicht) uit te voeren.
Bij de verkoop van een woning (of ander registergoed) moet de notaris bijvoorbeeld onderzoeken of de verkoper wel de eigenaar is van de woning is en of er rechten van anderen rusten op die woning. De notaris moet dus op grond van zijn rechercheplicht onderzoeken of de gegevens in de akte kloppen. Onjuistheden in de akte kunnen namelijk voor problemen zorgen als je de akte wil gebruiken.

Zie ook erfgenamenonderzoek.

  • Het meervoud van recherche is recherches