Erfgenamenonderzoek

Erfgenamenonderzoek

Home » Woordenboek » Erfgenamenonderzoek
8.6

Wat is een erfgenamenonderzoek?

Een erfgenamenonderzoek is een onderzoek dat de notaris uitvoert. Doel is om te achterhalen wie de erfgenamen zijn van een overledene. Om te beginnen vindt dit onderzoek plaats in het elektronische systeem van de overheid: de basisregistratie personen. Maar dat register is de omzetting van een ouderwets papieren systeem. Bij die omzetting zijn soms fouten gemaakt. De notaris zal vaak de gemeente vragen om handmatig het archief na te kijken. Dat noem je het opvragen van een Staat van Inlichtingen.

Doel is om te kijken of er mogelijk nog andere kinderen of erfgenamen zijn dan in eerste instantie bekend.
Is de overledene geen Nederlander? Dan moet een dergelijk onderzoek in buitenlandse archieven gebeuren. Dat kan veel langer duren en ook kostbaar zijn.

  • Het meervoud van erfgenamenonderzoek is erfgenamenonderzoeken