Oneigenlijk gebruik

Oneigenlijk gebruik

Home » Woordenboek » Oneigenlijk gebruik
8.6

Wat is het oneigenlijk gebruik?

Het oneigenlijk gebruik is het gebruiken van (gemeente)grond zonder dat je daarvoor toestemming of een recht voor hebt. Ook wel illegaal grondgebruik.

Royement of Doorhalen

Daarmee handel je onrechtmatig (en illegaal), waardoor de grondeigenaar kan eisen dat je schadevergoeding betaalt en de grond teruggeeft aan de eigenaar (meestal een gemeente of andere overheidsinstelling). Dat laatste betekent dat je de grond dan moet ontruimen en herstellen in de oude toestand. Gemeentes hebben een eigen beleid over oneigenlijk gebruik van gemeentegrond door inwoners.

Als de grondeigenaar 20 jaar niks doet aan het gebruik dan kan je (soms) na die 20 jaar eigenaar worden van de gemeentegrond. Dat heet verjaring. Dan is het nuttig om een akte van verjaring op te laten stellen.