Toestemming van partner nodig voor verkoop woning?

Toestemming van partner nodig voor verkoop woning?

Home » Toestemming van partner nodig voor verkoop woning?
8.6
Heb ik voor de verkoop van de echtelijke woning toestemming nodig van mijn partner?

Ja, een echtgenoot of geregistreerd partner heeft toestemming nodig van zijn of haar partner voor de verkoop van de echtelijke woning. Maar ook voor een woning die door alleen een partner wordt bewoond. Als je zonder toestemming toch het huis verkoopt, dan kan jouw partner die verkoop achteraf terugdraaien.

Toestemming voor verkoop woning

huis te koop

Voor de verkoop van de echtelijke woning heeft de verkopende partner voorafgaande toestemming nodig van zijn of haar partner. De echtelijke woning is een woning die door de partners samen wordt bewoond. Maar ook voor de verkoop van een woning die door een partner alleen wordt bewoond, is toestemming van de andere partner nodig. Daarnaast heb je voor de verkoop van de inboedel ook toestemming nodig.

De wet wil het gezin en echtgenoten namelijk beschermen tegen rechtshandelingen die grote nadelige (financiële) gevolgen (kunnen) hebben voor het gezin.

Voor wie?

Deze toestemmingseis geldt voor gehuwden en geregistreerd partners, maar niet voor samenwoners. Het maakt daarbij niet uit of er sprake is van een gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden. Ook maakt het niet uit op wiens naam de woning staat. Jullie mogen niet met elkaar afspreken dat het toestemmingsvereiste niet geldt. Dat mag ook niet in de huwelijkse voorwaarden. Het toestemmingsvereiste geldt niet voor de koop van een (echtelijke) woning.

Geen toestemming

Wat als de partner geen toestemming geeft of heeft gegeven voor de verkoop? Dan kan hij of zij de verkoop achteraf terugdraaien of vernietigen (via de rechter). Ook als jullie inmiddels zijn gescheiden. Alleen de partner waarvan de toestemming nodig was, kan de verkoop vernietigen. Als geen toestemming is verleend, kan de partner soms via de rechter vervangende toestemming krijgen. Let op: zolang de verkoop/koopovereenkomst, waarvoor toestemming nodig was, niet is vernietigd, blijft de verkoop wel gewoon geldig.

Bij de eigendomsoverdracht van de woning zal de notaris (moeten) controleren of de andere partner toestemming heeft gegeven voor de verkoop.

3 jaar de tijd om te vernietigen

De (ex)partner heeft maar 3 jaar de tijd om de verkoop terug te draaien of te vernietigen. Die termijn begint te lopen vanaf het moment dat hij of zij op de hoogte is geraakt van de verkoop. Let op: deze termijn begint dus niet te lopen vanaf de verkoop. Als een partner de woning zonder toestemming verkoopt aan een koper die te goeder trouw is, dan kan de verkoop echter niet door de partner worden vernietigd. Die koper is te goeder trouw als hij of zij niet wist en niet hoefde te weten dat de toestemming vereist was. Of als de koper meende en mocht menen dat de vereiste toestemming was verleend. 

Twijfel je of je toestemming nodig hebt van jouw partner? Bijvoorbeeld als het gaat om een vakantiehuis? Vraag voor de zekerheid dan op voorhand (schriftelijke) toestemming en teken samen voor de verkoop als jouw partner het ermee eens is. Als jullie er samen niet uitkomen, overweeg dan om samen een adviseur, zoals een notaris, in te schakelen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Transportakte