Betekenis Overdracht

De overdracht is het eigendom van een goed geven aan een ander. Voor een geldige overdracht is vereist:

  • Een geldige titel (rechtvaardiging voor de overdracht, bijvoorbeeld een koopovereenkomst)
  • Een geldige levering (bijvoorbeeld een notariële akte en inschrijving daarvan in het Kadaster)
  • Een beschikkingsbevoegde verkoper (meestal de eigenaar van het goed)

Voor bepaalde goederen is voor levering een notariële akte vereist. Denk hierbij aan de overdracht van een stuk grond of een gebouw.

Een ongeldige overdracht heeft tot gevolg dat de eigendom niet is overgedragen. In sommige gevallen wordt de koper daartegen beschermd.

Lees meer over de overdracht op Wikipedia.

  -   Meervoud van Overdracht: overdrachten

Heeft onze uitleg je verder geholpen?