Overdracht

Overdracht

Home » Woordenboek » Overdracht
8.6

Wat is een overdracht?

De overdracht is het in eigendom van een goed geven aan een ander. Voor een geldige overdracht is vereist:

  • Een geldige titel (rechtvaardiging voor de overdracht, bijvoorbeeld een koopovereenkomst)
  • Een geldige levering (bijvoorbeeld een notariële akte en inschrijving daarvan in het Kadaster)
  • Een beschikkingsbevoegde verkoper (meestal de eigenaar van het goed)

Voor bepaalde goederen is voor levering een notariële akte vereist. Denk hierbij aan de overdracht van een stuk grond of een gebouw.

Een ongeldige overdracht heeft tot gevolg dat de eigendom niet is overgedragen. In sommige gevallen wordt de koper daartegen beschermd.

  • Het meervoud van overdracht is overdrachten

Lees meer over Overdracht op Wikipedia