Waarom een leveringsakte maken?

Waarom een leveringsakte maken?

Home ยป Waarom een leveringsakte maken?
8.6
Waarom moet ik een leveringsakte maken?

Bij de overdracht van een onroerend goed moet een leveringsakte worden opgesteld. Hierdoor vindt de eigendomsoverdracht plaats.

Leveringsakte maken

Brief

Als je een zaak in eigendom wil overdragen aan iemand anders, moet je daarvoor soms naar de notaris. Bijvoorbeeld voor de eigendomsoverdracht van een onroerende zaak, zoals een woning. De akte die je daarvoor nodig hebt, is een leveringsakte of transportakte. Zonder die akte kan er wettelijk geen eigendomsoverdracht plaatsvinden en wordt de koper geen eigenaar. De verkoper blijft dan juridisch eigenaar en als eigenaar ingeschreven in het kadaster.

Leveringsakte in Kadaster

Naast dat de wet het verplicht en je anders dus geen eigenaar kan worden, is een leveringsakte ook belangrijk voor anderen. De leveringsakte wordt namelijk ingeschreven in het kadaster, zodat iedereen kan zien wie de wettelijke eigenaar is van een zaak. Deze openbare rechtszekerheid is uniek in Nederland. Zonder leveringsakte en inschrijving kan je uit het kadaster niet opmaken wie de eigenaar van een zaak is. Dat zou de praktische waarde van het kadaster verminderen. Ook bij de heffing van onroerendezaakbelasting en bij gerechtelijke procedures is het van belang om te weten wie de eigenaar is.

Controle door notaris

De wettelijke eis van een leveringsakte geeft de notaris ook de mogelijkheid om controle uit te voeren om misbruik te voorkomen. De notaris heeft namelijk een rechercheplicht. Zie ook WWFT.

Daarnaast gaat de notaris na of de verkoper beschikkingsbevoegd is om de zaak over te dragen aan de koper.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Transportakte