Betekenis Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme WWFT

De WWFT staat voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. ID Bewijs PaspoortDe notaris is gebonden aan de WWFT. Op basis daarvan moet de notaris melding maken van (voorgenomen) ongebruikelijke geldtransacties. Dit is de meldingsplicht van de notaris. Bijvoorbeeld bij het (ver)kopen van onroerend goed, het oprichten van rechtspersonen of het (ver)kopen van ondernemingen.

Verder moet de notaris op grond van de WWFT de identiteit van cliënten controleren met een geldig identiteitsbewijs en, zo nodig, verder onderzoek verrichten. Hiervoor beschikt de notaris over toegang tot het VIS.

  -   Afkorting van Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme WWFT: WWFT

Lees meer over Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme WWFT op Rijksoverheid

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Legaliseer handtekening
Alles wat je wilt weten over de Notaris