Meldingsplicht

Meldingsplicht

Home » Woordenboek » Meldingsplicht
8.4

Betekenis Meldingsplicht

De notaris heeft verschillende wettelijke verplichtingen die hij of zij moet naleven. Een van die verplichtingen is de meldingsplicht. Notarissen moet op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering (WWFT) van terrorisme namelijk melding maken van (voorgenomen) ongebruikelijke geldtransacties. Deze melding maakt de notaris bij FIU-Nederland en wordt niet meegedeeld aan de klant.

Ongebruikelijke geldtransacties

Een geldtransactie is ongebruikelijk als het vermoeden bestaat dat deze heeft te maken met witwaspraktijken of terrorisme. Bijvoorbeeld bij het (ver)kopen van onroerend goed, het oprichten van rechtspersonen of het (ver)kopen van ondernemingen. De notaris moet ook melding maken bij een (voorgenomen) aanname of uitbetaling van contant geld van meer dan € 15.000.

Uitzonderingen

De meldingsplicht geldt niet voor werkzaamheden van de notaris met betrekking tot het erfrecht en personen- en familierecht.

Lees meer over de WWFT op Wikipedia.

  -   Meervoud van Meldingsplicht: meldingsplichten