Meldingsplicht

Meldingsplicht

Home » Woordenboek » Meldingsplicht
8.5

Wat is een meldingsplicht?

Een van die verplichtingen van de notaris is de meldingsplicht. De notaris heeft verschillende wettelijke verplichtingen die hij of zij moet naleven. Notarissen moet op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering  van terrorisme (WWFT) namelijk melding maken van (voorgenomen) ongebruikelijke geldtransacties. Deze melding maakt de notaris bij FIU-Nederland en wordt niet meegedeeld aan de klant.

Ongebruikelijke geldtransacties

Een geldtransactie is ongebruikelijk als het vermoeden bestaat dat deze heeft te maken met witwaspraktijken of terrorisme. Bijvoorbeeld bij het (ver)kopen van onroerend goed, het oprichten van rechtspersonen of het (ver)kopen van ondernemingen. De notaris moet ook melding maken bij een (voorgenomen) aanname of uitbetaling van contant geld van meer dan € 10.000.

Uitzonderingen

De meldingsplicht geldt niet voor werkzaamheden van de notaris met betrekking tot het erfrecht en personen- en familierecht.

  • Het meervoud van meldingsplicht is meldingsplichten

Lees meer over Meldingsplicht op Wikipedia