Betekenis Personen- en familierecht

Het Personenrecht en familierecht is het rechtsgebied dat regels bevat over de juridische status van natuurlijke personen. Zo bevat dit rechtsgebied regels over bijvoorbeeld handelingsbekwaamheid, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding, adoptie, afstamming, levensonderhoud en ouderlijk gezag.
Het Erfrecht behoort niet tot het Personen- en familierecht, maar is een apart rechtsgebied.

Lees meer over het Personen- en familierecht op Wikipedia.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Akte van verdeling opstellen
Partnerschapsvoorwaarden opstellen
Huwelijkse voorwaarden opstellen
Herroep huwelijks voorwaarden
Maak nu een samenlevingscontract
Maak nu een testament
Vraag een Verklaring van Erfrecht aan