Partnerschapsvoorwaarden Opstellen

Home » Samenwonen en huwelijk » Partnerschapsvoorwaarden Opstellen
8.5
de goedkoopste notaris

Wat zijn partnerschapsvoorwaarden

Als je niet gaat trouwen, maar een geregistreerd partnerschap aan gaat, dan maak je partnerschapsvoorwaarden. Het zijn regels die je samen opstelt over jullie relatie. Je maakt afspraken om af te wijken van de regels zoals de wet die stelt aan geregistreerd partnerschap.

Waarom niet trouwen op huwelijksvoorwaarden

Er zijn een aantal redenen waarom mensen niet willen trouwen. Bij trouwen worden regels door de wet bepaald. Bij een geregistreerd partnerschap heb je meer zelf in de hand. In het verleden was het bovendien zo dat mensen van gelijk geslacht niet konden trouwen. Met de invoering van het “homohuwelijk” is dat bezwaar opgelost.

Ondernemingsvermogen afscheiden

Veel ondernemers maken partnerschapsvoorwaarden. Bij financiële problemen in het bedrijf kan in sommige gevallen de eigenaar aangesproken worden. Dat kan bijvoorbeeld als de eigenaar garant staat of ook in andere gevallen. De ondernemer kan dan zijn partnerschapsvoorwaarden hierop inrichten. Daarbij wordt dan bepaald dat zowel het vermogen als de schulden van de onderneming bij de ondernemer horen. Deze vermogensbestanddelen maken dan geen onderdeel uit van de gemeenschap. Als je dan vervolgens bijvoorbeeld het woonhuis op naam van de andere partner zet blijft dat ook buiten eventuele zakelijke problemen.

In de partnerschapsvoorwaarden kan ook worden opgenomen dat bij een eventuele scheiding het ondernemingsvermogen niet zal worden verdeeld.

Schulden afscheiden

Soms gaan mensen een geregistreerd partnerschap aan, maar heeft een van de partners nog schulden uit het verleden. Dat kan zelfs een faillissement of schuldsanering zijn. Zou je dan een gemeenschap van goederen creëren dan hebben de schuldeisers er zomaar een nieuw verhaalsobject bij. Namelijk het vermogen van de nieuwe partner. Om dat te voorkomen maak je partnerschapsvoorwaarden. Daarin bepaal je dan dat schulden en bezittingen van voor het huwelijk geen onderdeel uitmaken van de huwelijkse gemeenschap.

Familievermogen niet vermengen

Sommige mensen hebben een groot verschil van vermogen bij het aangaan van een relatie. Bijvoorbeeld een groot familiebezit. Zij willen het familiebezit niet inbrengen in een gemeenschap met het risico dit later te moeten delen bij een scheiding. Op deze manier houdt men het familievermogen in stand. Je noemt dit ook wel koude uitsluiting.

Partnerschapsvoorwaarden Opstellen

Vooraf afspraken over de scheiding

Je kunt met partnerschapsvoorwaarden bepalen dat bij een eventuele scheiding geen partneralimentatie verschuldigd zal zijn. Ook andere afspraken zoals over de echtelijke woning kun je op voorhand al maken. Hierbij is achteraf wel een toetsing door de rechter. Had de partner die met lege handen achterblijft wel begrepen waarvoor werd getekend?

Finale verrekenbeding

Bij deze voorwaarde, het finale verrekenbeding is er geen gemeenschappelijk bezit. Bij overlijden zal het bezit van de overleden dus vererven aan de andere partner. Die moet daar erfbelasting over betalen. Om die belasting te verlagen is vaak een zogeheten finaal verrekenbeding opgenomen in de partnerschapsvoorwaarden. Bij overlijden worden de voorwaarden opgeheven en is alsnog een gemeenschap van goederen. Hierdoor is de helft van het bezit alsnog van de langstlevende partner. Een dergelijk beding kun je beter niet opnemen bij huwelijks voorwaarden die zijn opgesteld in verband met grote schulden.

Formeel

Partnerschapsvoorwaarden moeten opgesteld door een notaris. Die zal de voorwaarden ook deponeren bij de rechtbank in het huwelijksgoederenregister. Voor dat deponeren betaal je zogeheten griffierechten.