Wie erft woning bij huwelijk van na 1 januari 2018?

Wie erft woning bij huwelijk van na 1 januari 2018?

Home » Wie erft woning bij huwelijk van na 1 januari 2018?
8.4

Eigen woning, trouwen op of na 1 januari 2018 en overlijden partner

Wie heeft recht op de woning van de door de overleden partner vóór het huwelijk gekochte woning?

Per 1 januari 2018 is de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen gaan gelden, uitsluitend voor huwelijken en geregistreerd partnerschappen die zijn aangegaan op of na 1 januari 2018. Wat regelt deze wet bij overlijden over de eigendom van een woning die een partner vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft gekocht? Heeft de langstlevende partner bij het overlijden van de andere partner recht op die woning?

Geen wijziging in erfrecht

De nieuwe wet wijzigt op het punt van het erfrecht niets voor de partners. Jullie zijn door het huwelijk dus automatisch elkaars erfgenamen. Als jullie kinderen krijgen, dan zijn de kinderen ook erfgenamen.

Bij overlijden is de langstlevende partner erfgenaam van de eerder overleden partner. De langstlevende partner is dan ook erfgenaam van de woning die de overleden partner in eigendom had.

Testament kan anders bepalen

Let wel op: de overleden partner kan in zijn of haar testament anders hebben bepaald. Als er echter ook geen kinderen zijn, dan is de langstlevende partner 100% erfgenaam en erft de woning. De langstlevende partner kan dan in de woning blijven wonen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Testament