Toestemmingsvereiste partner uitsluiten in huwelijkse voorwaarden

Toestemmingsvereiste partner uitsluiten in huwelijkse voorwaarden

Home » Toestemmingsvereiste partner uitsluiten in huwelijkse voorwaarden
8.6
Kan je toestemming voor grote beslissingen uitsluiten in de huwelijkse voorwaarden?

Nee, dat kan niet. Het toestemmingsvereiste geldt namelijk altijd en is een wettelijke regel die je niet kan en mag uitsluiten. Je hebt dus bij grote beslissingen, zoals de koop of verkoop van een woning altijd toestemming van het partner nodig. Een afspraak of voorwaarde die dat toch uitsluit kan je niet afdwingen.

Toestemmingsvereiste

Het toestemmingsvereiste voor gehuwden en geregistreerd partners is een bijzondere regel. Voor gehuwden geldt dit vereiste altijd, dus ongeacht of je nu in gemeenschap van goederen bent getrouwd of onder huwelijkse voorwaarden.

Deze regel staat in artikel 1:88 van het Burgerlijk Wetboek. Het toestemmingsvereiste houdt in dat je voor sommige rechtshandelingen met vergaande (financiële) gevolgen of risico’s voorafgaande toestemming nodig hebt van jouw partner. Dat zijn bijvoorbeeld:

toestemmingsvereiste
  • Verkoop van de echtelijke woning;
  • Bovenmatige giften of schenkingen;
  • Borgstellingen.

Als de vereiste toestemming niet is gegeven, dan kan de echtgenoot waarvan de toestemming nodig was de rechtshandeling achteraf vernietigen.

Niet uitsluiten in huwelijkse voorwaarden

Met huwelijkse voorwaarden kunnen partners afwijken van het gewone huwelijksregime ofwel de gemeenschap van goederen. Maar partners kunnen in de huwelijkse voorwaarden niet vastleggen dat het toestemmingsvereiste niet geldt. Dat geldt ook voor partnerschapsvoorwaarden bij een geregistreerd partnerschap. Het toestemmingsvereiste is namelijk van dwingend recht, omdat het belangrijk is dat echtgenoten en het gezin altijd beschermd worden, ook tegen elkaar. Je kunt het toestemmingsvereiste dus niet uitsluiten.

Notaris controleert

Bij het opmaken van huwelijkse voorwaarden zal de notaris ook (moeten) controleren dat de huwelijkse voorwaarden aan de wettelijke eisen voldoen en alle gewenste voorwaarden dus geldig zijn.

Niet uitsluiten in overeenkomst

Jullie kunnen ook niet in een onderlinge overeenkomst afspreken dat het toestemmingsvereiste niet geldt. Bijvoorbeeld in de verkoopovereenkomst van de echtelijke woning, bij een borgtocht of andere overeenkomst. Als je dat toch doet, dan kan je (bij de rechter) geen beroep doen op die afspraak. Ook niet als jullie het samen eens zijn over de afspraak.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Huwelijkse Voorwaarden