Dwingend recht

Dwingend recht

Home » Woordenboek » Dwingend recht
8.6

Wat is het dwingend recht?

Recht of Wet

Het dwingend recht zijn regels opgenomen in de wet waar je niet vanaf kan wijken. Als je een contract sluit of een rechtspersoon opricht, dan mag je niet afwijken van regels van dwingend recht.

Dwingend recht heeft meestal tot doel de zwakke partij te beschermen, zoals de consument, de huurder of de werknemer.

Naast dwingend recht heb je ook regelend recht, dat zijn de rechtsregels waar je wel vanaf kan wijken.

  • Het meervoud van dwingend recht is dwingende rechten

Lees meer over Dwingend recht op Wikipedia

.