Gevolgen vermogen bij scheiding van tafel en bed?

Gevolgen vermogen bij scheiding van tafel en bed?

Home » Gevolgen vermogen bij scheiding van tafel en bed?
8.6
Wat zijn de gevolgen van een scheiding van tafel en bed voor ons vermogen?

Op het moment van scheiden van tafel en bed wordt de gemeenschap van goederen omgezet in huwelijkse voorwaarden. De gemeenschappelijke goederen moeten dan zijn verdeeld. Je bent niet meer elkaars erfgenaam.

Vermogen en scheiding van tafel en bed

Royement of Doorhalen

Bij een scheiding van tafel en bed ben je nog steeds (voor de wet) getrouwd. De eventuele gemeenschap van goederen (huwelijksgemeenschap) is per die datum omgezet in huwelijkse voorwaarden. De gemeenschappelijke bezittingen moeten of zijn hierdoor verdeeld tussen jullie.

Deze vorm van scheiding komt niet veel meer voor. De wet bood de optie omdat er mensen zijn die op religieuze gronden geen echtscheiding willen. Zij blijven immers op deze manier wel getrouwd, maar hebben onderling geen verplichtingen meer.

Erfgenamen

Daarnaast heeft een dergelijke scheiding automatisch tot gevolg dat je niet meer elkaars erfgenamen bent. Als je van tafel en bed bent gescheiden hoef je elkaar dus niet nog uitdrukkelijk te onterven in een testament. Maar je kunt in jouw testament wel regelen dat jouw ex-partner alsnog jouw erfgenaam is.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Huwelijkse Voorwaarden