Samenwonen en huwelijk

Home » Samenwonen en huwelijk
8.6

Samenwonen en huwelijk

Samenwonen met iemand of een huwelijk aangaan. Hier komen veel juridische zaken om de hoek kijken. Daarom maken veel mensen een contract om die juridische zaken goed te regelen. Om zaken te delen, of om ze juist apart te houden. Bovendien kun je dan ook regelen wat er gaat gebeuren als je niet meer samen bent.

Samenlevingscontract

Met een samenlevingscontract zorg je beter voor elkaar. Het geeft jullie zekerheid over bijvoorbeeld een partnerpensioen. Ook heel belangrijk: als één van jullie komt te overlijden dan zijn de spullen voor degene die overblijft. Jullie lopen dus niet het risico dat andere erfgenamen de spullen komen ophalen.
Je regelt wat van jullie beiden is en eventueel ook wat juist apart moet blijven. Want je kunt natuurlijk ook bepaalde spullen juist buiten het gemeenschappelijke houden.
Ook maak je afspraken hoe jullie eventueel uit elkaar gaan. Een samenlevingscontract maak je via de notaris.

Wil je meer weten over het opstellen van een samenlevingscontract? Vraag dan ook ons gratis informatiepakket aan!

Bekijk het filmpje op YouTube

Samenlevingscontract en twee testamenten

Als jullie het samenlevingscontract uitbreiden met twee testamenten dan regel je de zaken het beste. Je kunt dan ook regelen dat jullie elkaars erfgenamen zijn. Daarmee kun je regelen dat eventuele andere erfgenamen bijvoorbeeld moeten wachten op hun erfdeel tot de langstlevende is overleden.

Als jullie kinderen hebben dan moeten jullie een testament maken. Alleen op die manier kun je namelijk regelen dan er een langstlevendebeding komt. Anders heeft de langstlevende partner het nakijken naar de erfdelen van de kinderen.
Omdat het zo logisch is om deze drie aktes tegelijk te maken hebben wij er een pakket samenlevingsovereenkomst met twee testamenten van gemaakt.

Huwelijks voorwaarden

De wet bevat regels die gelden voor het huwelijk. Zo ben je door een huwelijk samen eigenaar van alle bezittingen en schulden die je aangaat tijdens het huwelijk. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom dat in jullie situatie niet gewenst is. In dat geval kun je zelf regels maken die voor jullie huwelijk gelden. Die regels heten huwelijks voorwaarden, huwelijkse voorwaarden maak je verplicht bij de notaris.

Als je na 1 januari 2018 trouwt dan kun je in de huwelijkse voorwaarden ook regelen dat alles gezamenlijk is. Dus inclusief de voor huwelijkse bezittingen en schulden en de tijdens het huwelijk ontvangen erfenissen en schenkingen.
Het kan ook zijn dat die huwelijksvoorwaarden op een gegeven moment niet meer passen bij jullie huwelijk. In dat geval kunnen jullie de huwelijks voorwaarden opheffen. Je gaat dan terug naar de wettelijke regels, de gemeenschap van goederen.

Partnerschapsvoorwaarden

In plaats van trouwen kun je ook kiezen voor een geregistreerd partnerschap. Daarbij horen dan meestal partnerschapsvoorwaarden. Wil je dat die voorwaarden ook extern werken (dus tegen schuldeisers) dan moet je ze door een notaris op laten stellen. Je kunt dan zelf de regels bepalen die voor jullie relatie gelden. Als je eerder een samenlevingscontract hebt gemaakt kun je ook de regels uit dat contract meenemen naar de nieuwe relatie. Voor partnerschapsvoorwaarde opstellen vraag je een offerte bij een notaris.

Scheiding en deling

Als je uit elkaar bent moeten de afspraken die jullie hebben gemaakt ook vaak nog vastgelegd door een notaris. Zelfs als daar al een vonnis van is van de rechtbank. De notaris is namelijk nodig om eventuele registergoederen over te schrijven. Denk aan een woonhuis dat eerst op twee namen stond en nu over gaat naar een van de partners. Of een woonboot, vakantiehuis en dergelijke. De notaris is ook nodig om één van de partijen van de hypotheek te halen en/of een nieuwe hypotheek af te sluiten. Het document dat je hiervoor nodig hebt is een akte van verdeling.

Samenlevingsovereenkomst beëindigen

Voor het beëindigen van een samenlevingsovereenkomst hoef je niet langs de notaris. Maar als jij en jouw (ex-)partner uit elkaar gaan wil je dat wel goed regelen. Stuur een brief naar jouw (ex-)partner waarin je opneemt dat je de samenlevingsovereenkomst beëindigt. In de brief staat onder andere dat jullie afspraken maken over jullie gezamenlijke huur- of koopwoning.