Complete set: 2 x testament 1x samenlevingscontract

Een samenlevingscontract kun je het beste ook voorzien van twee relatief eenvoudige testamenten. Als je dat in een keer regelt is het stukken goedkoper. Je maakt dan in een keer jullie samenlevingsovereenkomst en testamenten.

Voordelen

Nergens zo voordelig en makkelijk.

 • Notaristarief is all in
 • In 30 minuten klaar
 • Notaris schrijft in bij CTR

Wat regel je hier in jullie testament?

Je maakt hier zowel een samenlevingsovereenkomst als twee testamenten waarin een aantal keuzes al vooraf is bepaald. De keuzes zijn gemaakt zoals de meeste mensen die zouden maken. Wil je het anders, of complexer? Dan moet je een offerte aanvragen bij een notaris. Je krijgt dan ook met hele andere tarieven te maken.

 • Je partner is je erfgenaam
 • Reserve erfgenamen, personen of organisaties
 • Je partner is executeur
 • Reserve executeur
 • Erfenis is opeisbaar als de erfgenaam moet interen
 • Testament vervalt bij einde samenleving

In eerste instantie is jouw partner degene die de erfenis afhandelt. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat jouw partner tegen die tijd te oud of te ziek is om het te doen. Daarom benoem je voor alle functies in het testament een reserve. Dat kan een persoon zijn, maar ook een organisatie. Je kan bijvoorbeeld jullie oudste kind benoemen. Executeur zijn, kan je in een lastige positie brengen. Je bent erfgenaam en je bepaalt de verdeling van de erfenis.

Wat regelen jullie hier in het samenlevingscontract?

Jullie gaan hier een complete samenlevingsovereenkomst opstellen. Hier zie je welke vragen en keuzes aan bod komen. Wil je het anders, of complexer? Dan moet je een offerte aanvragen bij een notaris, je krijgt dan ook met hele andere tarieven te maken.

 • Gemeenschappelijke huishouding
 • Gemeenschappelijke inboedel (met mogelijke uitzonderingen)
 • Gemeenschappelijk bewoonde woning
 • Verblijvensbeding
 • (Tijdelijke) voortzetting woongenot
 • Partnerpensioen/nabestaandenpensioen
 • Aanbrengsten en mede-eigendom van inboedel
 • Verschil in inbreng bij aanvang samenwonen

Waarom een testament bij samenwonen?

In Nederland bouw je geen rechten op door feitelijk samen te wonen. Daarvoor heb je in ieder geval een samenlevingsovereenkomst nodig. Daarmee regel je hoe jullie samenwonen. Hoe verdelen jullie de kosten en eventuele spullen die jullie juist wel of juist niet willen delen. In een samenlevingscontract kun je ook al een paar dingen regelen mocht een van jullie overlijden. Je maakt een zogeheten verblijvingsbeding. Daardoor kan de overblijvende partner in het huis wonen en wordt eigenaar van de gemeenschappelijk spullen. Maar let op alleen van de gemeenschappelijk spullen. Dus niet van je auto en je persoonlijke spullen die je niet had ingebracht in de gemeenschappelijke huishouding. Ook niet van je persoonlijke bankrekening of spaargeld. Die zijn voor jouw erfgenamen, je ouders of je broers en zussen.

Samenwonen met een testament

Wil je dat toch liever niet? Dan moeten jullie twee testamenten maken. Je kan dan regelen wie welke erfenis krijgt. Ook kun je regelen dat bijvoorbeeld de erfdelen van de kinderen nog niet opeisbaar zijn. De overgebleven partner mag die beheren.

Samenwonen en voogdij

Hebben jullie kinderen, maar zijn jullie niet getrouwd? Met het testament wijs je elkaar aan als voogd. Zou je dat niet doen dan moet de rechter hier een besluit over nemen. Jullie kunnen ook nog een extra voogd benoemen voor het geval dat jullie allebei tegelijk zouden overlijden. Dan weet je zeker wie er straks jullie kinderen opvoedt.

Nee bedankt

Misschien maak je bewust de keuze dat je alleen een samenlevingsovereenkomst wilt hebben? Dan kan je een samenlevingscontract natuurlijk ook maken bij DoeHetZelfNotaris. Of misschien willen jullie wel alleen een testament voor samenwonenden maken. Ook dan ben je van harte welkom.

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een compleet en goed samenlevingscontract (1x) en voor jullie allebei een testament (2x), inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

 • Concept samenlevingsovereenkomst en testamenten
 • Bespreking bij de notaris
 • Controle in alle registers van jullie ID gegevens
 • Definitieve samenlevingsovereenkomst en testamenten
 • Inschrijving Centraal Testamenten Register
 • Eigen dashboard
+

Tarief Samenlevingscontract en 2 testamenten € 469,00 incl. BTW

Het opstellen van een samenlevingscontract is belangrijk omdat er belangrijke levenszaken in worden vastgelegd. Dat wil zeggen dat de formele handelingen nodig zijn die ook voor bijvoorbeeld een testament gelden. Het is in veel gevallen dan ook verstandig om direct twee eenvoudige testamenten op te stellen. Dat scheelt je ook fors in de kosten.

Je moet in persoon bij de notaris komen tekenen. Het goedkope tarief gaat er van uit dat jullie samen komen tekenen. 

De notaris zal voor het tarief:

 • de samenlevingsovereenkomst en de twee testamenten opmaken;
 • een ID controle doen van jullie beiden;
 • de aktes inschrijven in het Centraal Testamentenregister;
 • de aktes eeuwig bewaren;
 • jullie ieder een officieel afschrift meegeven van de aktes met jullie samenlevingscontract en testament.

Opbouw prijs Samenlevingscontract en 2 testamenten

Honorarium notaris€ 320,28
2x controle ID gegevens in registers: BRP/VIS/Curateleregister€ 20,66
4x inschrijven Centraal Testamenten Register (CTR)€ 22,00
3x KNB Heffing kwaliteitsfonds notariaat€ 24,66
BTW€ 81,40
Inclusief BTW€ 469,00

 Lees meer over testamenten

Lees meer over een samenlevingscontract