Samenlevingscontract en testament 579.-

Home » Samenlevingscontract en testament
8.5

De akte wordt gemaakt door een aangesloten DoeHetZelfNotaris. Ondertekening vindt plaats op het kantoor van die notaris.

Complete set: 2 x testament 1x samenlevingscontract

Als jullie het samenwonen gaan regelen, doe het dan gelijk helemaal goed. Een samenlevingscontract kun je het beste ook voorzien van twee relatief eenvoudige testamenten. Als je dat in een keer regelt is het stukken goedkoper. Je maakt dan in één keer jullie samenlevingsovereenkomst en testamenten.

Waarom een testament bij samenwonen?

In Nederland bouw je geen rechten op door feitelijk samen te wonen. Daarvoor heb je in ieder geval een samenlevingsovereenkomst nodig. Daarmee regel je hoe jullie samenwonen. Hoe verdelen jullie de kosten en eventuele spullen die jullie juist wel of juist niet willen delen. In een samenlevingscontract kun je ook al een paar dingen regelen mocht een van jullie overlijden. Je maakt een zogeheten verblijvingsbeding. Daardoor kan de overblijvende partner in het huis wonen en wordt eigenaar van de gemeenschappelijk spullen.

samenlevingscontract en testament

Maar zonder testament is het slecht geregeld. Alleen de gemeenschappelijk spullen gaan naar je partner. Dus niet je auto en je persoonlijke spullen die je niet had ingebracht in de gemeenschappelijke huishouding. Ook niet je persoonlijke bankrekening of spaargeld. Misschien wel het belangrijkste, als jullie een koopwoning hebben, dan gaat die ook niet over naar je partner.

Maak dus naast een samenlevingscontract ook direct een testament op elkaar. Want zonder dat zijn jouw erfgenamen: jouw ouders en broers en zussen.

Voordelen van het hier regelen

Nergens zo voordelig en makkelijk.

 • Notaristarief is all in
 • In 30 minuten klaar met de aanvraag
 • Notaris schrijft de testamenten en het samenlevingscontract in bij het CTR

Wat regel je hier in jullie testament?

Je maakt hier zowel een samenlevingsovereenkomst als twee testamenten waarin een aantal keuzes al vooraf is bepaald. De keuzes zijn gemaakt zoals de meeste mensen die zouden maken.

 • Je partner is je erfgenaam
 • Reserve erfgenamen, personen of organisaties
 • Je partner is executeur
 • Reserve executeur
 • Erfenis is opeisbaar als de erfgenaam moet interen
 • Testament vervalt bij einde samenleving

In eerste instantie is jouw partner degene die de erfenis afhandelt. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat jouw partner tegen die tijd te oud of te ziek is om het te doen. Daarom benoem je voor alle functies in het testament een reserve. Dat kan een persoon zijn, maar ook een organisatie. Je kunt bijvoorbeeld jullie oudste kind benoemen. Executeur en tegelijk erfgenaam zijn, kan je in een lastige positie brengen. Je bent erfgenaam en je bepaalt de verdeling van de erfenis.

Wat regelen jullie hier in het samenlevingscontract?

Jullie gaan hier een complete samenlevingsovereenkomst opstellen. De volgende vragen en keuzes komen aan bod.

 • Gemeenschappelijke huishouding
 • Gemeenschappelijke inboedel
 • Gemeenschappelijk bewoonde woning
 • Verblijvingsbeding
 • (Tijdelijke) voortzetting woongenot
 • Partnerpensioen/nabestaandenpensioen
 • Aanbrengsten en mede-eigendom van inboedel

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een compleet en goed samenlevingscontract (1x) en voor jullie allebei een testament (2x), inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

 • Gratis en direct concept samenlevingsovereenkomst en twee testamenten
 • (Korte) bespreking bij de notaris
 • Controle in alle registers van jullie ID gegevens
 • Definitieve samenlevingsovereenkomst en twee testamenten
 • Inschrijving Centraal Testamenten Register
Wat doet de notaris voor het samenlevingscontract en de twee testamenten?

De notaris zal jullie gegevens controleren. Dus zijn de gegevens van jullie beiden juist doorgegeven. Ook controleert de notaris alle gegevens van de erfgenamen en andere personen in het testament. De notaris doet dat in de daarvoor bestemde registers. Ook zal de notaris het document doorlezen en eventueel vragen stellen. Daarna volgt een (korte) bespreking op het notariskantoor. De notaris controleert onder ander of jullie beiden begrijpen wat je aan het regelen bent. In bijzijn van de notaris moet je ondertekenen.

Wat kost een samenlevinsgcontract met twee testamenten?

+

Tarief Samenlevingscontract en 2 testamenten € 579.- incl. BTW

Wat kost een Samenlevingscontract en 2 testamenten


Werkzaamheden

Wat doet de notaris voor het tarief

Het opstellen van een samenlevingscontract is belangrijk omdat er belangrijke levenszaken in worden vastgelegd. Dat wil zeggen dat de formele handelingen nodig zijn die ook voor bijvoorbeeld een testament gelden. 

De notaris zal voor het tarief:

 • de samenlevingsovereenkomst opmaken;
 • een ID controle doen van jullie beiden;
 • de akte inschrijven in het Centraal Testamentenregister;
 • de akte eeuwig bewaren;
 • jullie ieder een officieel afschrift meegeven van de akte met jullie samenlevingscontract.

Samenwonen met een testament

Wil je goed regelen hoe de zaken verlopen als één van jullie komt te overlijden? Dan moeten jullie twee testamenten maken. Je kunt dan regelen naar wie de erfenis gaat. Ook kun je regelen dat bijvoorbeeld de erfdelen van de kinderen nog niet opeisbaar zijn. De overgebleven partner mag die beheren, net als een langstlevende bij een huwelijk.

Samenwonen en voogdij

Hebben jullie kinderen, maar zijn jullie niet getrouwd? Met het testament wijs je elkaar aan als voogd. Zou je dat niet doen dan moet de rechter hier een besluit over nemen. Jullie kunnen ook nog een extra voogd benoemen voor het geval dat jullie allebei tegelijk zouden overlijden. Dan weet je zeker wie er straks jullie kinderen opvoedt.

Nee bedankt

Misschien maak je bewust de keuze dat je alleen een samenlevingsovereenkomst wilt hebben? Dan kun je een samenlevingscontract natuurlijk ook maken bij DoeHetZelfNotaris. Of misschien willen jullie wel alleen een testament voor samenwonenden maken. Ook dan ben je van harte welkom.

Waarom geen samengestelde gezinnen?

Bij een samengesteld gezin zijn er helaas teveel opties om die te kunnen vastleggen in een standaard contract. Je bent dus altijd afhankelijk van maatwerk bij de notaris. Juridisch en zeker erfrechtelijk maakt het namelijk uit wie van jullie kinderen heeft, of beiden kinderen hebben, of jullie samen kinderen hebben. Daar bovenop komt dan de vraag of en hoe jullie die kinderen erfrechtelijk willen behandelen. Het is vaak een hele puzzel, waarbij de inzet grotendeels ook nog wordt bepaald door hoe jullie er in staan. Het is echter absoluut aan te raden om juist bij een samengesteld gezin in ieder geval twee testamenten op te maken!

Lees meer over testamenten