Wat gebeurt er met de erfenis als je tegelijk dood gaat?

Wat gebeurt er met de erfenis als je tegelijk dood gaat?

Home ยป Wat gebeurt er met de erfenis als je tegelijk dood gaat?
8.5
Wat gebeurt er met de erfenis als je tegelijk dood gaat?

Als niet kan worden vastgesteld wie als eerst is overleden, kan je niet van elkaar erven. Wat er dan gebeurt met de erfenis is afhankelijk van de vraag of er wel of geen testament is en of jullie getrouwd waren en onder welke voorwaarden.

Tegelijk overlijden

Als de volgorde waarin jullie zijn overleden niet kan worden vastgesteld, dan gaat de wet ervan uit dat jullie tegelijk zijn overleden. In dat geval kan je niet meer van de ander erven. Er ontstaan dan namelijk twee nalatenschappen.

Hadden jullie geen testamenten? Dan geldt het wettelijke erfrecht. Dat houdt in dat in het geval van gelijktijdig overlijden jullie nalatenschappen naar de wettelijke erfgenamen van jou en jouw echtgenoot gaan.

Als jullie kinderen hebben, dan gaat het dus naar de kinderen. Zijn er geen kinderen? Als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd dan gaat de helft van het huwelijksvermogen naar jouw familie (erfgenamen) en de andere helft naar de familie van jouw echtgenoot. Bij huwelijksvoorwaarden gaan alleen de afgescheiden (eigen) vermogens van de erflaters naar hun families.

Rampenclausule in testament

Voor deze gevallen is het mogelijk om een rampenclausule op te nemen in het testament. Die clausule beschrijft hoe jullie willen dat de erfenis wordt afgewikkeld in het geval dat jullie beiden tegelijk overlijden. Hierbij kan je dus iemand anders dan jouw familie(lid) aanwijzen als erfgenaam.

Vlak na elkaar overlijden

Als wel is vastgesteld wie eerder is overleden, geldt een andere regeling. Dan erft de langstlevende eerst. Bij zijn/haar overlijden erven vervolgens zijn/haar wettelijke erfgenamen (of de testamentaire erfgenamen als er een testament is). In dat geval erft de familie van de eerste overleden erflater dus niks. Dit nadelige gevolg kan worden voorkomen door het opnemen van een rampenclausule. In onze standaard testamenten voor mensen zonder kinderen is een dergelijke eenvoudige rampenclausule opgenomen.

Zie ook het aparte artikel over dit onderwerp, vlak na elkaar overlijden.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Testament