Versterferfrecht

Versterferfrecht

Home » Woordenboek » Versterferfrecht
8.5

Betekenis Versterferfrecht

De regels van het versterferfrecht zijn de regels die gelden als iemand zonder testament overlijdt. Ook wel het wettelijk erfrecht genoemd. Deze regels zijn voornamelijk te vinden in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Lees ook Wie zijn mijn erfgenamen volgens de wet?

Met een testament kan worden afgeweken van het versterferfrecht. Zo kan in een testament een andere dan de wettelijke verdeling van de nalatenschap onder de erfgenamen worden vastgesteld.

Lees meer over het versterferfrecht op Wikipedia.