Versterferfrecht

Versterferfrecht

Home » Woordenboek » Versterferfrecht
8.6

Wat is het versterferfrecht?

Het versterferfrecht omvat de regels die gelden als iemand zonder testament overlijdt. Dit noemt men ook wel het wettelijk erfrecht. Deze regels zijn voornamelijk te vinden in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Lees ook Wie zijn mijn erfgenamen volgens de wet?

Met een testament kun je afwijken van het versterferfrecht. Zo kan een testament een andere dan de wettelijke verdeling van de nalatenschap onder de erfgenamen  vaststellen.

    Lees meer over Versterferfrecht op Wikipedia

    .