Wie zijn mijn erfgenamen als ik geen testament heb?

Wie zijn mijn erfgenamen als ik geen testament heb?

Home » Wie zijn mijn erfgenamen als ik geen testament heb?
8.5
Wie zijn mijn erfgenamen als ik geen testament heb?

Zonder testament bepaalt de wet wie je erfgenamen zijn. Daar zit een volgorde in. De eerste groep zijn je echtgenoot en je kinderen. Heb je die niet, dan je ouders en broers en zussen.

Testament met zegel

Wie erven van mij als ik geen testament heb?
Als je geen testament hebt en dus geen erfgenamen hebt benoemd, geldt het wettelijke erfrecht. We noemen dat ook het versterferfrecht. Dat betekent dat de wet dan aanwijst wie jouw erfgenamen zijn als jij komt te overlijden. De wet bepaalt in welke volgorde jouw nalatenschap wordt verdeeld.

De volgorde is:

 1. Echtgenoot, geregistreerd partner, (adoptie) kinderen en kleinkinderen
 2. Ouders, (half)broers en (half)zussen
 3. Grootouders
 4. Overgrootouders
 5. De Nederlandse Staat

De eerste groep (echtgenoot, geregistreerd partner en kinderen) erft als eerste. Als er in een bepaalde groep geen erfgenamen zijn, dan komt de volgende groep pas aan bod. Zie ook plaatsvervulling.

Er zijn bijzondere regels om stiefkinderen en pleegkinderen erfgenaam te maken. De belangrijkste is wel dat je dan een testament moet opstellen.

Ook geldt de regel dat alleen familieleden tot de zesde graad erven op grond van de wet:

 • Eerste graad: (adoptie)ouders, (adoptie)kinderen
 • Tweede graad: opa en oma, kleinkinderen, broers en zussen
 • Derde graad: overgrootouders, achterkleinkinderen, neven en nichten (kinderen van broers of zussen), ooms en tantes
 • Vierde graad: betovergrootouders, achterneven en –nichten (kleinkinderen van broers of zussen), oudooms en -tantes
 • Vijfde graad: kinderen van oudooms en -tantes
 • Zesde graads in de zijlijn: kleinkinderen van oudooms en -tantes

Let wel op: de hierboven genoemde personen moeten bloedverwanten zijn van de erflater, dus niet aanverwanten. Lees meer over bloedverwantschap op Wikipedia.

Als je zelf in de hand wil hebben en bepalen wie wat (onder welke voorwaarden) erft, is het verstandig om een testament te maken. Dat is zeker het geval als je alleenstaand bent zonder kinderen.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Afhandeling Erfenis