Vooroverlijden

Vooroverlijden

Home » Woordenboek » Vooroverlijden
8.4

Wat is het vooroverlijden?

vooroverlijden

Vooroverlijden wil zeggen dat een kind eerder overlijdt dan de ouder. Dus bijvoorbeeld de zoon gaat eerder dood dan zijn moeder. Het onderwerp is van belang om te bepalen wie de erfgenamen zijn. Hierop is plaatsvervulling van toepassing.

Bij een verklaring van erfrecht met vooroverleden kinderen moet de notaris steeds opnieuw bepalen wie er in de plaats komen van de vooroverleden erfgenaam. Meestal is hier extra onderzoek voor nodig om vast te stellen wie er in de plaats komen.