Vooroverlijden

Vooroverlijden

Home » Woordenboek » Vooroverlijden
8.5

Wat is het vooroverlijden?

vooroverlijden

Vooroverlijden wil zeggen dat een erfgenaam eerder dan jou komt te overlijden. Dus bijvoorbeeld de zoon overlijdt eerder dan zijn moeder. Het onderwerp is van belang om te bepalen wie de erfgenamen zijn. Hierop kan plaatsvervulling van toepassing zijn.

Bij een verklaring van erfrecht met vooroverleden kinderen moet de notaris steeds opnieuw bepalen wie er in de plaats komen van de vooroverleden erfgenaam. Meestal is hier extra onderzoek voor nodig om vast te stellen wie er in de plaats komen.