Betekenis Vooroverlijden

Vooroverlijden wil zeggen dat een kind eerder overlijdt dan de ouder. Dus bijvoorbeeld de zoon is eerder dood dan zijn moeder. Het onderwerp is van belang om te bepalen wie de erfgenamen zijn. Daarvoor is het leerstuk van plaatsvervulling van belang.
Bij een Verklaring van Erfrecht met vooroverleden kinderen moet de notaris steeds opnieuw bepalen wie er in de plaats komen van de vooroverleden erfgenaam. Hierdoor zijn er extra werkzaamheden en kosten.

  -   Meervoud van Vooroverlijden: vooroverleden

Heeft onze uitleg je verder geholpen?