Plaatsvervulling

Plaatsvervulling

Home » Woordenboek » Plaatsvervulling
8.6

Wat is een plaatsvervulling?

Plaatsvervulling is een begrip in het erfrecht. Als een erfgenaam niet kan erven, bijvoorbeeld omdat die erfgenaam eerder is overleden (vooroverlijden), dan komen er anderen in zijn plaats. Er zijn ook andere redenen voor plaatsvervulling. De erfgenaam kan bijvoorbeeld de erfenis verwerpen. Ook in dat geval komen zijn erfgenamen voor hem in de plaats. De laatste mogelijkheid is dat de erfgenaam een onwaardige erfgenaam is.

plaatsvervulling

Voorbeeld plaatsvervulling

De meest voorkomende vorm van plaatsvervulling is bij een vooroverleden kind. De kinderen van dit kind (kleinkinderen) worden dan erfgenaam. Als jouw opa of oma overlijden en jouw vader of moeder zijn er niet meer, dan kunnen jouw vader of moeder dus niet meer van deze opa of oma erven. Jij komt dan in de plaats van jouw vader of moeder om de erfenis in ontvangst te nemen. Het kan ook zijn dat jouw vader of moeder de erfenis om wat voor reden ook niet wil hebben. Ook dan kom jij in de plaats van jouw vader of jouw moeder die de erfenis niet willen en erf je zelf van opa of oma.

  • Het meervoud van plaatsvervulling is plaatsvervullingen