Wettelijke verdeling erfenis

Wettelijke verdeling erfenis

Home » Woordenboek » Wettelijke verdeling erfenis
8.4

Wat is een wettelijke verdeling erfenis?

Wettelijke verdeling van een erfenis. De wet bevat bepalingen wie de erfgenamen zijn in het geval de overleden persoon geen testament heeft gemaakt.
Deze erfgenamen worden in vier groepen verdeeld.
Als in de eerste groep (langstlevende echtgenoot en afstammelingen) niemand meer in leven is, komt de tweede groep (ouders, (half) broers en (half) zusters of afstammelingen van broers en/of zusters) in aanmerking. Ontbreken ook die familieleden, dan zul je de nalatenschap in twee gelijke delen moeten verdelen over de families aan vaders kant en die aan moeders kant. Eerst komen de grootouders aan bod: (groep 3). Vervolgens groep 4 (de rest van de familie tot en met de zesde graad).
Als ook in de vierde groep niemand meer in leven is, vervalt de nalatenschap aan de Staat der Nederlanden.

  • Het meervoud van wettelijke verdeling erfenis is wettelijke verdelingen