Als een alleenstaande een erfgenaam benoemt, vervallen dan wettelijke erfgenamen?

  Als een alleenstaande zonder kinderen in een testament een erfgenaam benoemt, vervallen dan automatische eventuele wettelijke erfgenamen of moeten deze specifiek worden uitgesloten in het testament? Als je als alleenstaande een testament opstelt en erfgenamen benoemt, dan wijk je daarmee af van het wettelijk erfrecht. Dat heeft tot gevolg dat jouw wettelijke erfgenamen (zoals jouw

  Verhouding huwelijkse voorwaarden en testament na overlijden?

   Stel je bent getrouwd op huwelijkse voorwaarden en je hebt ook allebei een testament. Wat gaat er dan voor bij het overlijden? In het geval de documenten elkaar bijvoorbeeld tegenspreken. Huwelijkse voorwaarden en testamenten regelen allebei iets over jouw bezittingen, maar hebben allebei betrekking op andere aspecten daarvan. Zo bepalen huwelijkse voorwaarden wat er tot

   Bij dementie ook wilsonbekwaam?

    Ben ik bij dementie ook wilsonbekwaam? Wilsonbekwaamheid betekent dat je de gevolgen van bepaalde handelingen niet meer kunt overzien. Dat is ook een kenmerk van dementie. Maar het is niet zo dat je bij dementie ook meteen altijd wilsonbekwaam bent. Bij (beginnende) dementie kan het namelijk best zijn dat je nog steeds zelf beslissingen kan

    Voorkom opeten huis bij opname zorginstelling

     Hoe voorkom ik dat ik mijn huis, of ader vermogen moet opeten bij opname in zorginstelling? De WLZ (Wet Langdurige Zorg) bijdrage (vroeger: AWBZ bijdrage) moet worden betaald voor wonen in een zorginstelling. Lees meer over de WLZ bijdrage en wanneer die moet worden betaald op de website van het CAK. Hoogte eigen bijdrage De