Testament

Home » Testament
8.4

Een testament is een notariële akte. Ook wel een uiterste wilsbeschikking genoemd. Hierin tref je een regeling voor jouw nalatenschap. In een testament kun je afwijken van de wettelijke regeling of deze aanvullen. De wet stelt wel bepaalde grenzen. Bijvoorbeeld aan het onterven van je kinderen.
Je kunt het altijd wijzigen of herroepen als je dat wilt. Hiervoor moet je langs een notaris. Het testament gaat pas in werking als je bent overleden.

Waarom een WLZ clausule opnemen?

Waarom zou ik een WLZ of AWBZ clausule willen opnemen? Een WLZ clausule is van belang als de langstlevende wordt opgenomen in een zorginstelling. Om de eigen bijdrage te verlagen kunnen de kinderen en andere erfgenamen hun erfdeel alvast opeisen bij...

Lees meer

Erfenis van kind

Wie zijn de erfgenamen van mijn overleden kind? De erfgenamen van jouw overleden kind zijn de partner en eventuele kinderen. Zijn die er niet? Dan ben jij, als ouder, en eventuele broers en zussen, erfgenaam. Dat is de verdeling volgens de wet. Het...

Lees meer

Beginnende dementie en de notaris

Wanneer kan iemand nog een akte opstellen bij de notaris? Je moet in staat zijn om te overzien wat je regelt. Dat geldt met name voor een levenstestament en een testament. De notaris heeft een stappenplan om dit beoordelen. Wij nemen het stap voor...

Lees meer

Erfenis van halfbroer of halfzus

Erf ik van mijn halfzus of halfbroer? Zo ja, hoeveel? Ja, je kan van jouw halfzus of halfbroer erven. Voorwaarde is dat zij geen erfgenamen in de eerste graad hebben en geen testament hebben opgesteld. Je erft wel minder dan als je een volle zus of...

Lees meer