Als een alleenstaande een erfgenaam benoemt, vervallen dan wettelijke erfgenamen?

  Als een alleenstaande zonder kinderen in een testament een erfgenaam benoemt, vervallen dan automatische eventuele wettelijke erfgenamen of moeten deze specifiek worden uitgesloten in het testament? Als je als alleenstaande een testament opstelt en erfgenamen benoemt, dan wijk je daarmee af van het wettelijk erfrecht. Dat heeft tot gevolg dat jouw wettelijke erfgenamen (zoals jouw

  In codicil geldbedrag nalaten?

   Kan ik zonder tussenkomst van een notaris, zelf een rechtsgeldig codicil maken waarmee ik een persoon of instelling een geldbedrag nalaat? Nee, met een codicil kan je niet een geldbedrag nalaten aan iemand of een goed doel. Je kunt met een codicil namelijk alleen goederen nalaten. Bijvoorbeeld sieraden, kleren of andere voorwerpen uit jouw inboedel.

   Verhouding huwelijkse voorwaarden en testament na overlijden?

    Stel je bent getrouwd op huwelijkse voorwaarden en je hebt ook allebei een testament. Wat gaat er dan voor bij het overlijden? In het geval de documenten elkaar bijvoorbeeld tegenspreken. Huwelijkse voorwaarden en testamenten regelen allebei iets over jouw bezittingen, maar hebben allebei betrekking op andere aspecten daarvan. Zo bepalen huwelijkse voorwaarden wat er tot

    Bij dementie ook wilsonbekwaam?

     Ben ik bij dementie ook wilsonbekwaam? Wilsonbekwaamheid betekent dat je de gevolgen van bepaalde handelingen niet meer kunt overzien. Dat is ook een kenmerk van dementie. Maar het is niet zo dat je bij dementie ook meteen altijd wilsonbekwaam bent. Bij (beginnende) dementie kan het namelijk best zijn dat je nog steeds zelf beslissingen kan