Waarom een WLZ clausule opnemen?

Waarom een WLZ clausule opnemen?

Home » Waarom een WLZ clausule opnemen?
8.6
Waarom zou ik een WLZ of AWBZ clausule willen opnemen?

Een WLZ clausule is van belang als de langstlevende wordt opgenomen in een zorginstelling. Om de eigen bijdrage te verlagen kunnen de kinderen en andere erfgenamen hun erfdeel alvast opeisen bij de langstlevende.

Wat is het nut van een WLZ clausule (voorheen AWBZ clausule)?

Gaat al ons geld naar de eigen bijdrage

WLZ staat voor Wet Langdurige Zorg. In deze wet is bepaald hoeveel er betaald moet worden in een zorginstelling. Ook wel de eigen bijdrage genoemd. De eigen bijdrage berekent het CAK aan de hand van het vermogen.

Veel mensen hebben een testament opgesteld waarin het vermogen bij de langstlevende blijft. De langstlevende heeft dan al het vermogen. Als er geen WLZ clausule is opgenomen, is het erfdeel van de kinderen of andere erfgenamen pas opeisbaar op het moment dat de langstlevende ouder overlijdt. Hierdoor kan het vermogen van die langstlevende behoorlijk oplopen. Bij opname in een zorginstelling zal de eigen bijdrage ook oplopen.

Een WLZ clausule (voorheen AWBZ clausule) is een clausule die delen van een erfenis of schenking direct opeisbaar maakt als de langstlevende in een zorginstelling terecht komt. De kinderen, of andere erfgenamen, kunnen dan hun erfdeel opeisen bij de langstlevende ouder. Hierdoor wordt het eigen vermogen van de langstlevende minder en zal de eigen bijdrage ook lager zijn. Een WLZ clausule is dus van belang om te voorkomen dat je geld straks onnodig naar de overheid vloeit.

Sinds de invoering van de WLZ in 2015 is de situatie echter veranderd. De WLZ kijkt naar het inkomen en vermogen van de afgelopen twee jaar (in plaats van alleen het huidige jaar onder de AWBZ). Het vervroegd opeisen van de erfenis zou dus minder effect hebben op de eigen bijdrage.

Wanneer WLZ clausule opnemen?

WLZ clausule

Als er veel vermogen is, is het verstandig om een WLZ clausule op te nemen. Alle schenkingen op papier en testamenten op onze site bevatten een dergelijke clausule.

Je kunt niet achteraf een WLZ clausule maken. Die bepaling had in het testament van de eerst overleden ouder moeten staan. Bij de langstlevende heeft die bepaling geen zin.

Voorbeeld werking

Een voorbeeld: een man en vrouw zijn met elkaar getrouwd en hebben samen 2 kinderen. De ouders hebben beide een testament met een WLZ clausule. Op het moment dat een van de ouders komt te overlijden gaat de gehele erfenis in beginsel naar de andere (langstlevende) ouder. De kinderen hebben dan een vordering op deze ouder. Zonder WLZ clausule kunnen de kinderen deze vordering pas opeisen op het moment dat de langstlevende ouder komt te overlijden. Nu er een WLZ clausule is opgenomen kunnen de kinderen hun deel al opeisen op het moment dat de langstlevende ouder in een zorginstelling wordt opgenomen. Dan wordt het vermogen van de langstlevende ouder minder en zal de eigen bijdrage ook minder zijn.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Testament