Schenken op papier 299.-

Home » Schenkservice » Schenken op papier
8.5

De akte wordt gemaakt door een aangesloten DoeHetZelfNotaris. Ondertekening vindt plaats op het kantoor van die notaris.

Schenken op papier

schenken op papier

Jij wilt geld schenken, maar je hebt de schenking niet contant. Dan ga je schenken op papier. De schenking bestaat uit een bedrag dat je aan je kind(eren) ‘schuldig erkent’, de zogeheten ‘schenking op papier’. Het kind krijgt daarmee niet direct een geldbedrag, maar uitsluitend een vordering op jou als ouder. Jij hoeft het geld dus ook niet contant beschikbaar te hebben. Deze vorm van schenken is verstandig als het geld vastzit in aandelen, onroerende goederen en dergelijke. Een schenking op papier is een forse besparing op de erfbelasting en op de heffing in Box 3.

Voordelen

Nergens zo voordelig en makkelijk.

 • In 5 minuten klaar met de aanvraag
 • Notaris tarief is all in
 • Goed beschermd als schenker
 • Betaal pas bij de notaris

Wat regel ik hier?

Je stelt hier een schenkingsakte op.

Fiscaal voordeel

Er zijn verschillende fiscale voordelen aan het schenken op papier. Zoals de besparing op de erfbelasting. Je bespaart doordat je giften kunt doen onder de vrijstelling voor giften. Die liggen bij je kinderen op iets boven de € 6.600,- en eenmalig is er een verhoogde vrijstelling van ruim € 31.000,-. Het geschonken bedrag komt uit het vermogen van de ouder(s) en gaat naar het vermogen van de kinderen. Die erven dit bedrag dus niet meer.

Het heeft ook effect op de vermogensrendementsheffing op het vermogen in Box 3. De ouders hebben nu een schuld aan de kinderen die in mindering kan worden gebracht op het vermogen in Box 3. Omgekeerd hebben de kinderen nu een vordering op hun ouders die in Box 3 terecht komt.

De schenkbelasting

Als je meer schenkt dan de fiscale vrijstelling dan moet er schenkbelasting worden betaald. Dat moet op het moment van schenken. Je kunt kiezen of de schenker of de ontvanger de belasting gaat betalen.
Op onze site publiceren wij de actuele vrijstellingen en tarieven voor de schenkbelasting. De bedragen worden jaarlijks aangepast.

schenken op papier

Rente

Je bent verplicht om rente te betalen over de schuld. De rente bedraagt over het op papier geschonken bedrag jaarlijks zes procent. Dit rentepercentage is vastgesteld door de Belastingdienst. Deze rente moet je ook daadwerkelijk betalen.

Aanvaarden van de schenking

Bij een gift op papier maak je een akte op waarmee je de schenking doet. Ben je getrouwd in gemeenschap van goederen, dan moeten jullie beiden tekenen.
De ontvanger van de schenking, de begiftigde, moet deze aanvaarden. De ontvanger kan de schenking dus ook weigeren. Bijvoorbeeld om fiscale of andere redenen. Dat moet schriftelijk, de notaris zal een document voor de aanvaarding verzenden aan de ontvangers. Die hoeven niet naar de notaris waar jij de akte opstelt.

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een schenkingsovereenkomst per ontvanger te ondertekenen.

 • Gratis concept schenkingsakte (deze ontvang je van de notaris)
 • Korte bespreking bij de notaris
 • Definitieve schenkingsakte
 • Inschrijving indien nodig in Centraal Testamentenregister (CTR)
+

Tarief Schenking op papier € 299.- incl. BTW

Wat kost een Schenking op papier


Werkzaamheden

Wat doet de notaris voor het tarief

De notaris zal voor het tarief:

 • de schenkingsovereenkomst opmaken;
 • zorgen voor een verklaring van de ontvangers van de schenking dat zij de schenking willen aanvaarden;
 • een ID controle doen van de schenker(s) (in het tarief zit 1 schenker);
 • een ID controle en volmacht vragen van de ontvangers (tarief per persoon)
 • de akte inschrijven in het Centraal Testamentenregister;
 • de akte eeuwig bewaren;
 • jou een officieel afschrift meegeven van de akte.

Schenken op papier moet bij de notaris. Dat is belangrijk omdat De Belastingdienst eist dat de schenking goed is vast gelegd. De akte wordt ook ingeschreven in het Centraal Testamentenregister. Je moet in persoon langskomen bij de notaris om te tekenen.

 

Notaris verplicht?

In het algemeen heb je voor het schenken van geld geen notariële akte nodig. Er zijn verschillende mogelijkheden om fiscaal gunstig te schenken. Wel is het verstandig om een dergelijke schenking goed vast te leggen. Daarvoor kun je zelf een overeenkomst opstellen. Je noemt dat een onderhandse akte.

Je kunt via ons, ook zonder notaris de volgende contracten opstellen:

Voor de schenking op papier ben je wel verplicht om naar de notaris te gaan. Deze eis stelt de Belastingdienst. Omdat er geen geld verschuift is er namelijk een groot risico op belastingontduiking. Een notariële akte kan dat voorkomen.

Repeterende schenking

Veel mensen willen jaarlijks een schenking op papier doen. Je moet dan ieder jaar een nieuwe akte op laten stellen bij de notaris. In 2022 heeft de Hoge Raad hier een uitspraak over gedaan. De Belastingdienst stelde zich op het standpunt dat het niet mogelijk was om in één akte voor meerdere jaren tegelijk een schenking op papier te doen. De Hoge Raad heeft echter geoordeeld dat dit wél mogelijk is. Je kunt dus bijvoorbeeld in 2023 in één akte schenken voor de komende vijf jaar. Komt de schenker te overlijden in 2025? Dan tellen de schenking in 2026 en 2027 niet mee. Voorwaarde voor een schenking op papier is namelijk dat je op 1 januari van dat jaar nog leeft.

Let op! Deze akte biedt de DoeHetZelfNotaris op dit moment (nog) niet aan als standaard akte!

Verhouding met testament

Heb je ook een testament? Dan is het aan te raden om te kijken of de schenking aansluit bij regelingen die je eventueel in een testament voor je kinderen hebt getroffen. Indien dit aan de orde is kan het zijn dat er meer kosten gemoeid zijn met het opstellen van de akte.