Schenken op papier

Geld schenkenJij wilt geld schenken, maar je hebt de schenking niet contant. Dan ga je schenken op papier. Hierbij bestaat de schenking er uit dat je een bedrag aan je kind(eren) ‘schuldig erkent’, de zogeheten ‘schenking op papier’. Het kind krijgt daarmee niet direct een geldbedrag, maar uitsluitend een vordering op jou als ouder. Jij hoeft het geld dus ook niet contant beschikbaar te hebben. Deze vorm van schenken is verstandig als het geld vastzit in aandelen, onroerende goederen en dergelijke. Met een schenking op papier is een forse besparing op de erfbelasting en op de heffing in Box 3.

Voordelen

Nergens zo voordelig en makkelijk.

 • In 5 minuten klaar
 • Notaris tarief is all in
 • Goed beschermd als schenker
 • Betaal pas bij de notaris

 

Wat regel ik hier?

Je stelt hier een schenkingsakte op.

Stappenplan voor je akte

Fiscaal voordeel

Er zijn verschillende fiscale voordelen aan het schenken op papier.
De besparing op de erfbelasting. Je bespaart doordat je giften kunt doen onder de vrijstelling voor giften. Die liggen bij je kinderen op iets boven de € 5.000 en eenmalig is er een verhoogde vrijstelling van € 25.000. Dit geschonken bedrag is uit het vermogen van de ouder(s) en naar het vermogen van de kinderen. Die erven dit bedrag dus niet meer.

Dan is er het effect op de vermogensrendementsheffing op het vermogen in Box 3. Bij de ouders ontstaat een schuld aan de kinderen die in mindering kan worden gebracht op het vermogen in Box 3. Omgekeerd zal bij de kinderen een vordering ontstaan die in Box 3 terecht komt.

 

De schenkbelasting

Als je meer schenkt dan de fiscale vrijstelling dan moet er schenkbelasting worden betaald. Dat moet op het moment van schenken. Je kunt kiezen of de schenker of de ontvanger de belasting gaat betalen.
Op onze site publiceren wij de actuele vrijstellingen en tarieven voor de schenkbelasting. De bedragen worden jaarlijks verhoogd.

schenken

Rente

Je bent verplicht om rente te betalen over de schuld. De rente bedraagt over het op papier geschonken bedrag jaarlijks zes procent. Dit rentepercentage is vastgesteld door De Belastingdienst. Deze rente moet je ook daadwerkelijk betalen.

 

Aanvaarden van de schenking

Bij een gift op papier maak je een akte op waarmee je de schenking doet. Ben je getrouwd in gemeenschap van goederen, dan moeten jullie beiden tekenen.
De ontvanger van de schenking, de begiftigde, moet deze aanvaarden. De ontvanger kan de schenking dus ook weigeren. Bijvoorbeeld om fiscale of andere redenen. Dat moet schriftelijk, de notaris zal een document voor de aanvaarding verzenden aan de ontvangers. Die hoeven niet naar de notaris waar jij de akte opstelt.

 

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een schenkingsovereenkomst per ontvanger te ondertekenen. Inclusief eventuele volmachten.

 • Gratis concept schenkingsakte
 • Bespreking bij de notaris
 • Definitieve schenkingsakte
 • Inschrijving indien nodig in Centraal Testamenten Register CTR
 • Eigen dashboard
+

Tarief Schenking op papier ouder kind € 229,95 incl. BTW

Schenken op papier moet bij de notaris. Dat is belangrijk omdat De Belastingdienst zeker moet weten dat de schenking goed is vast gelegd. De akte wordt ook ingeschreven in het Centraal Testamentenregister. Je moet in persoon langskomen bij de notaris om te tekenen.

De notaris zal voor het tarief:

 • de schenkingsovereenkomst opmaken;
 • zorgen voor een verklaring van de ontvangers van de schenking dat zij de schenking willen aanvaarden;
 • een ID controle doen van de schenker(s) (in het tarief zit 1 schenker);
 • een ID controle en volmacht vragen van de ontvangers  (dit kost € 12,50 per kind);
 • de akte inschrijven in het Centraal Testamentenregister;
 • de akte eeuwig bewaren;
 • jou een officieel afschrift meegeven van de akte met jouw schenkingscontract.

Opbouw prijs Schenking op papier ouder kind

Honorarium notaris€ 165,98
Inschrijving Centraal Testamenten Register (CTR)€ 5,50
KNB Heffing kwaliteitsfonds notariaat€ 8,22
Controle ID gegevens in registers: BRP/VIS/Centraal insolventie curateleregister€ 10,33
BTW€ 39,92
Inclusief BTW€ 229,95

Notaris verplicht?

In het algemeen heb je voor het schenken van geld geen notariële akte nodig. Er zijn verschillende mogelijkheden om fiscaal gunstig te schenken. Wel is het verstandig om ook een dergelijke schenking goed vast te leggen. Daarvoor kun je zelf een overeenkomst opstellen. Je noemt dat een onderhandse akte.
Je kan via ons, ook zonder notaris de volgende contracten opstellen:

Voor de schenking op papier ben je wel verplicht om naar de notaris te gaan. Deze eis stelt De Belastingdienst. Omdat er geen geld verschuift is er namelijk een groot risico op belastingontduiking. Een notariële akte kan dat voorkomen.

 

Repeterende schenking

Veel mensen willen jaarlijks een gift op papier doen. Je bent verplicht om ieder jaar een nieuwe akte op te stellen. Speciaal voor mensen die dat willen hebben wij een optie gebouwd om dat tegen lagere kosten te kunnen doen.
Door bijvoorbeeld tien jaar lang net onder de vrijstelling te schenken kun je een fors bedrag overhevelen naar de volgende generatie. De Belastingdienst heeft hier een stokje voor gestoken. Zij telt de schenkingen bij elkaar op de datum dat de verplichting is aangegaan. Dus als je voor tien jaar schenkingen op 1 datum wilt doen, dan telt de fiscus al die bedragen bij elkaar. Je hebt dan geen fiscaal voordeel meer.

 

Hoe werkt een herhalende schenking op papier?

Bij de eerste schenking accepteert de begunstigde ook schenkingen in de toekomst onder dezelfde voorwaarden. Omdat een deel van de kosten van een schenking op papier worden bepaald door het aantal ontvangers ben je die kosten bij de herhaalde schenking kwijt. Er hoeft niet opnieuw te worden geïdentificeerd en geen acceptatie van de schenking.
We houden alle voorwaarden gelijk aan de eerste schenking. Het enige dat jij wijzigt is het bedrag. Zo kan je dat aanpassen aan de nieuwe fiscale vrijstelling.
Je moet ook naar dezelfde notaris als bij de eerste schenking. Zo houden we de werkzaamheden bij de notaris ook in de hand. Het gevolg is dat we een herhaalde schenking aan kunnen bieden tegen relatief lage kosten.
Je ontvangt vanzelf een e-mail uit ons systeem, die komt een jaar nadat je de eerste schenking aan de notaris hebt gestuurd via onze site.

 

Verhouding met testament

Heb je ook een testament? Dan is het aan te raden om te kijken of de schenking aansluit bij regelingen die je eventueel in een testament voor je kinderen hebt getroffen. Indien dit aan de orde is kan het zijn dat er meer kosten gemoeid zijn met het opstellen van de akte.