Schenking om WLZ bijdrage te verlagen geldig?

Schenking om WLZ bijdrage te verlagen geldig?

Home » Schenking om WLZ bijdrage te verlagen geldig?
8.6
Is een schenking gedaan om de WLZ bijdrage te verlagen geldig?

Ja, deze schenkingen zijn rechtsgeldig. Die kunnen niet worden terug gedraaid. Ook niet als het doel van de schenking was om het vermogen te verlagen.

Schenking om WLZ bijdrage te verlagen

Voor wonen in een zorginstelling betaal je de WLZ (Wet Langdurige Zorg) bijdrage (vroeger: AWBZ bijdrage). De hoogte van die bijdrage is afhankelijk van het vermogen van degene die wordt opgenomen.

Schenken van geld

Door het doen van schenkingen verlaag je het vermogen. Dan is ook de hoogte van de WLZ bijdrage lager. Zijn deze schenkingen gedaan met dat opzettelijk doel geldig? Of kan de overheid deze terug draaien?

Rechtsgeldige schenking

Het antwoord is dat deze schenkingen op grond van het huidige recht gewoon rechtsgeldig zijn en niet kunnen worden teruggedraaid. Dat is zelfs het geval als het duidelijk is dat deze schenkingen alleen zijn gedaan om de WLZ bijdrage te verlagen. Het is wel mogelijk dat de overheid hier in de toekomst regels aan gaat stellen.

Let wel op het begrip peildatum. Voor het vaststellen van de eigen bijdrage kijkt men naar het vermogen van twee jaar voor de opname. Je moet dus wel ruim op tijd beginnen met schenken wil het effect hebben.

AWBZ Clausule

Alle schenkingen op papier, legaten en testamenten op onze site bevatten een AWBZ clausule om te voorkomen dat jouw geld straks onnodig naar de Belastingen vloeit. Met die clausule is een erfenis of schenking direct opeisbaar als degene die het bedrag onder zich heeft wordt opgenomen in een zorginstelling met een eigen bijdrage.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Schenken