Opeisbaar

Opeisbaar

Home » Woordenboek » Opeisbaar
8.5

Wat is een opeisbaar?

geld schenken

Opeisbaar houdt in dat je het recht hebt om iets op te eisen. De opeisbaarheid kan gekoppeld zijn aan een bepaalde gebeurtenis, bijvoorbeeld een overlijden. Het is dan pas opeisbaar als de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Niet elk recht is direct opeisbaar. Bijvoorbeeld een schenking. Je hebt niet meteen het recht op ontvangst van een schenking. Ook niet als je als begunstigde bent aangewezen in een schenkingsakte.

Als je het andersom formuleert spreek je over niet opeisbaarheid.