Niet opeisbaarheid

Niet opeisbaarheid

Home » Woordenboek » Niet opeisbaarheid
8.6

Wat is een niet opeisbaarheid?

Brief

Niet opeisbaarheid is een bepaling in een testament dat een erfgenaam zijn erfdeel nog niet in handen krijgt. Meestal is dat het geval als de erfgenamen minderjarig zijn of bijvoorbeeld als de langstlevende het vruchtgebruik over de erfenis heeft. De bepaling in een contract of testament waarin dit geregeld is, noem je een niet-opeisbaarheidsclausule.

Als de door jou verkregen erfenis niet opeisbaar is, betekent dat dat je niet meteen geld uit die erfenis kunt opnemen. Dat kan pas later als de reden waarom jouw erfdeel niet opeisbaar is, niet meer geldt. Natuurlijk weet je dan wel waar je later recht op zult hebben.