Niet-opeisbaarheidsclausule

Niet-opeisbaarheidsclausule

Home » Woordenboek » Niet-opeisbaarheidsclausule
8.6

Wat is een niet-opeisbaarheidsclausule?

De niet-opeisbaarheidsclausule is een bepaling in een testament. De clausule houdt in dat een kind zijn of haar erfdeel pas kan opeisen na het overlijden van de (langstlevende) echtgenoot of partner van de erflater. Hiermee kan de langstlevende echtgenoot verzorgd worden achtergelaten. Zeker in het geval dat je ongehuwd samenwoont en kinderen hebt, is het verstandig om deze clausule op te nemen in jouw testament.

De notaris is verplicht om de erflater te wijzen op de mogelijkheid van het opnemen van een niet-opeisbaarheidsclausule. Zie ook belehrungsplicht of zorgplicht.

Als de waarde van de niet-opeisbare erfdelen van de kinderen boven de vrijstelling komt, moet er over dat bedrag erfbelasting worden betaald.

  • Het meervoud van niet-opeisbaarheidsclausule is niet-opeisbaarheidsclausules